Assistim a la formació dins el programa Tinkering EU “Building Science Capital for All”, coordinat pel National Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci i que engloba 6 institucions d’àmbit europeu, entre les quals Fundació Bancària “laCaixa” – CosmoCaixa, de la mà del qual hem participat en aquesta formació.

El passat mes de novembre ens vam citar a Milà per aprendre sobre tinkering, l’eina educativa escollida en aquest projecte europeu per donar eines a la ciutadania per tal d’afrontar els reptes socials contemporanis amb habilitats i competències del segle XXI.

A través del tinkering es vol reforçar la importància de la ciència per aconseguir una ciutadania activa, facilitant una relació positiva entre els joves i la ciència, especialment en les comunitats educatives desfavorides. Alhora que posa en valor el paper clau que els museus i centres de ciència tenen en l’aprenentatge, el compromís amb la ciència, i el treball cooperatiu amb les escoles fomentant l’alfabetització científica entre tots els sectors de la població.

Com són les activitats tinkering?

Per conèixer la filosofia d’aquestes activitats us convidem a que rellegiu la ressenya que vam escriure al blog d’educació.

Des de Lavola estem treballant i incorporant les idees i novetats pedagògiques apreses a la formació per seguir treballant i creant activitats tinkering. Volem compartir el nostre aprenentatge i transmetre el potencial que aquestes activitats tenen sobre els alumnes, tan pel que fa al seu apoderament, sentiment de pertinença i de ser una peça activa a la societat en la que viuen; tot incrementant el seu interès cap a la ciència i fomentant possibles vocacions científiques, tant en els nois com les noies.

Per què apostem per activitats tinkering?

Per com treballen i potencien 5 dimensions clau de l’aprenentatge:

 1. INICIATIVA I INTENCIONALITAT Els nens i nenes demostren un aprenentatge autodirigit, amb un propòsit i una persistència per aconseguir les seves idees o objectius, definits per ells mateixos.
 • Els alumnes estableixen els seus propis objectius.
 • Prenen riscos ja que es treballa sense un pla definit.
 • Durant l’activitat els projectes es fan més complexes.
 • Persisteixen i aprenen dels fracassos amb que es van trobant.
 • Reajusten idees i objectius durant l’activitat, basant-se amb les seves observacions, evidències i comentaris.

 1. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I PENSAMENT CRÍTIC Durant les activitats tinkering els alumnes passen de l’estat inicial amb un alt component de joc i d’assaig-error a un pensament crític, amb intervencions més centrades i intencionals a l’objectiu que s’han marcat.
 • Ús d’iteracions per a la resolució de problemes.
 • Buscar idees, assistència i experiència d’altres alumnes.
 • Divisió de tasques i ajustament de les proves assaig-error.
 1. COMPRENSIÓ CONCEPTUAL A través de la manipulació, el disseny i redisseny de models i la iteració, els nens i nenes poden visualitzar diferents fenòmens, conceptes i desenvolupar relacions conceptuals entre variables. Per exemple, poden relacionar simetria amb equilibri o bé pendent i velocitat. L’evolució i creativitat dels dissenys desemboca amb una comprensió més profunda dels fenòmens i variables sobre les que treballen i investiguen.
 • Controlar variables per a fer més complexos els projectes.
 • Construir explicacions al que veuen.
 • Utilitzar comparacions, analogies i metàfores per a fer les seves explicacions.
 • Utilitzar propietats i fenòmens dels diferents materials per aconseguir els seus objectius de disseny.

 1. CREATIVITAT I AUTOEXPRESSIÓ La creativitat forma part de l’essència de les activitats tinkering. El desenvolupament d’una idea, la manera d’enfocar-la i dissenyar-la és una qüestió que els propis nens i nenes trien i desenvolupen. No hi ha receptes ni protocols per dur a terme els reptes que es creen i totes les opcions i vies són vàlides i poden servir per crear coneixement en els alumnes.
 • Connectar els projectes a interessos i experiències personals.
 • Treballar els materials i fenòmens des d’una vessant estètica.
 • Explorar de forma lúdica.
 • Expressar alegria i emoció.
 • Utilitzar els materials de manera innovadora.
 1. COMPROMÍS SOCIAL I EMOCIONAL En les activitat tinkering els alumnes es senten persones actives i amb un paper destacat en l’activitat: les seves contribucions i idees són valuosos i tenen una participació activa tant a nivell individual com en equip, fet que desenvolupa un sentiment de pertinença i es contribueix a que esdevinguin pensadors actius.
 • Aprendre i agafar idees dels projectes d’altres participants.
 • Ensenyar i ajudar als altres.
 • Reconèixer i ser reconegut en les contribucions i èxits.
 • Desenvolupar la confiança, expressar orgull i sentit de propietat.

Des de Lavola ens fem còmplices de noves línies i tendències pedagògiques, com és el moviment tinkering, i l’incorporem als nostres productes i serveis per tal que els nostres clients puguin desenvolupar activitats innovadores en els seus projectes educatius.