El curs vinent s’implementa el Servei comunitari a l’ESO, un projecte educatiu basat en la metodologia d’Aprenentatge – Servei (APS) per desenvolupar la competència social i ciutadana. Conversem amb Laura Rubio, experta en la matèria, per reforçar el nostre coneixement sobre aquestes accions educatives per oferir-les als nostres clients.

El Centre Promotor d’Aprenentatge Servei  està format per diferents institucions i entitats i treballa per promoure l’estudi, la difusió i el desenvolupament de projectes d’aprenentatge servei.  Aquests es defineixen com “una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo”.

Per articular el projecte hi participen, per una banda, un centre educatiu que aporta l’alumnat, la mirada pedagògica i la manera de concretar el projecte i, per altra banda, una entitat que s’encarrega de transmetre coneixements al grup d’estudiants i d’acostar-los a una realitat del seu entorn. Des de Lavola, com a experts en la gestió i disseny de projectes educatius per a programes, equipaments i museus, anem de la mà de les entitats amb què treballem per idear conjuntament projectes d’APS i dinamitzar les sessions als centres educatius. Som una peça més en l’articulació d’aquests projectes d’APS oferint la nostra solució de consultoria educativa.

La relació que s’estableix entre tots els agents, com explica Rubio, posa en un mateix nivell el centre educatiu i l’entitat, que es necessiten mútuament per poder desenvolupar el projecte. I afegeix que, la filosofia de base d’un projecte d’APS ha de ser que les dues parts han d’aportar i hi han de guanyar.

Però, si bé des del punt de vista d’un centre és clar l’interès educatiu que té un projecte d’APS  – més enllà de l’obligatorietat del curs vinent -, quina és la motivació d’una entitat per implicar-s’hi?

No es pot entendre el desenvolupament de projectes d’aquesta naturalesa sense partir de la idea de ciutat educadora per reconèixer la vàlua i la potència del sentit educatiu que tenen tots els agents que configuren la ciutat, des de la ciutadania en general fins a les institucions.

En aquest sentit, el gran valor de l’APS per les entitats és la manera de concretar-se com a agent educatiu de primer ordre i visibilitzar la seva agència educativa en un espai de ciutat, en una població o un municipi.

D’entre la diversitat d’entitats susceptibles de dur a terme un projecte d’APS n’hi ha que ja reconeixen aquesta voluntat educativa i que podrien identificar l’APS en el seu pla estratègic. En canvi, n’hi ha altres que no tenen aquesta missió però, en tots dos casos, troben una manera de sentir-se part de la formació d’altres persones.

 Els projectes d’APS poden acabar concretant-se de moltes maneres diferents però totes les entitats que hi participen comparteixen la cristal·lització de ser una agència educativa que, en aquest context actua com un complement de la tasca dels centres educatius: des de la seva expertesa aporten mirades i perspectives que no tenen per què estar integrades en el centre educatiu.

 

I doncs, què suposa ser una entitat que treballa en l’àmbit educatiu o que identifica l’educació com a un element estratègic de la seva organització, impulsar un APS?

Les entitats que tenen experiència prèvia en educació han de veure els projectes d’APS com una oportunitat que els permet repensar allò que fan i integrar-ho en un projecte innovador. Suposa una oportunitat per explicar la seva missió i fer-se visibles en el seu entorn. En definitiva, l’entitat ho visibilitza com un guany.

 

A Lavola treballem amb entitats que potencialment poden ser agents educadors que impulsin projectes de servei comunitari en temàtiques com ara l’educació ambiental, la sostenibilitat, la ciència i tecnologia.  Quins projectes d’APS son potencialment atractius, per aquestes entitats amb les quals col·laborem?

Les necessitats socials que s’identifiquen son d’àmbits molt diferents i des d’una perspectiva de relació amb les persones i amb l’entorn, les accions educatives tenen molt abast. Es tracta de projectes molt valuosos, ja que ens interpel·len com a ciutadà i ens conviden a reflexionar sobre el nostre entorn urbà i mediambiental, i ens en fan responsable.

Els projectes s’han de pensar no només des de l’acció social i directa sinó que també des d’una perspectiva més àmplia de justícia global. Qualsevol de les accions han de permetre una reflexió sobre com soc com a ciutadà i quina relació tinc amb el món i l’APS ha de ser una oportunitat per fer una mirada en aquests termes.

 

Com una entitat pot començar a desenvolupar un projecte de servei comunitari amb un centre educatiu?

És bo que s’identifiquin accions que ja es fan, tant des de l’entitat com des dels centres educatius. Tot allò que pugui tenir una familiaritat amb l’APS és un bon punt de partida per començar a caminar. Les accions poden ser carregades de més aprenentatge i de més servei, es poden pensar des d’una nova òptica i dotar-la de més sentit i significació.

No necessàriament s’han d’inventar noves accions o objectius sinó que cal identificar el què els joves han d’aprendre en el moment del curs i del currículum que els pugui aportar una nova mirada, un nou procediment, valors i actituds, que ja estan recollits i que cal donar-los un espai significatiu perquè tinguin sentit.

A partir d’aquí, traçar els objectius concrets amb el centre educatiu i traslladar-ho als estudiants. Es recomana que sigui l’entitat qui llenci un repte per interpel·lar l’alumnat i posar un llistó de qualitat diferent del purament escolar.

A Lavola tenim experiència en projectes d’aprenentatge servei que hem desenvolupat conjuntament amb els nostres clients. El curs 2017-18 es va dissenyar amb la Fundació Naturgy una proposta de servei comunitari per estudiants de segon cicle d’ESO sobre eficiència energètica, amb l’objectiu de promoure accions de compromís cívic on l’alumnat exerceixi una ciutadania activa, posant en joc els seus coneixements i capacitats.

Aquest curs 2018-19 s’ha desenvolupat un projecte pilot de servei comunitari pel programa  Com funciona Barcelona?, de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb un institut de la ciutat. L’experiència ha consistit a dur a terme accions de sensibilització ambiental i sostenibilitat entorn del Parc de la Ciutadella. A més, ha servit per crear un producte estàndard pel programa educatiu, que es pugui replicar en altres centres educatius, sempre partint de les especificitats i els interessos de cada grup.

Per a tots dos projectes de servei comunitari des de Lavola hem aportat la nostra experiència, tant en els continguts específics de cada APS com en l’adequació pedagògica de les propostes, i hem dinamitzat les sessions de treball a l’aula, fent el seguiment i l’avaluació de la mà del centre educatiu.