• L’expertesa en estratègies de sensibilització a la ciutadania i el disseny de campanyes de proximitat.
  • La identificació dels missatges clau de la campanya i l’adaptació als diferents públics.
  • El disseny i producció d’elements de difusió i comunicació.
  • L’anàlisi de dades obtingudes per facilitar la presa de decisions tècniques.
  • La coordinació i formació de l’equip de persones informadores ambientals.

Campanya informativa sobre l’emergència climàtica i residus

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat una campanya de sensibilització i conscienciació sobre la recollida i el reciclatge de residus focalitzada en el context d’Emergència Climàtica, que l’Ajuntament va declarar el 15 de gener del 2020. Fins el 31 de desembre del 2020 es recorreran els 73 barris de la ciutat amb l’objectiu de sensibilitzar sobre l’impacte ambiental dels residus i les seves implicacions econòmiques i en la salut, com també els seus efectes en el canvi climàtic.

Anthesis Lavola ha dissenyat i planificat les actuacions i ha dissenyat i produït els materials i elements de difusió. També es coordina a l’equip de persones educadores que realitzen accions de proximitat, dinàmiques de sensibilització i les xerrades i tallers per promoure un canvi d’hàbits per avançar cap al Residu Zero i corresponsabilitzar a la ciutadania en la reducció i la correcta separació dels residus.