• L’expertesa en estratègies de sensibilització a la ciutadania i als comerços.
  • El tractament i l’anàlisi de dades.
  • La coordinació i formació de l’equip de persones informadores ambientals.
  • El disseny de material informatiu específic per a campanyes informativa.

Campanya per ampliar la recollida porta a porta comercial de paper i cartró a Granollers

L’Ajuntament de Granollers vol reforçar amb una campanya informativa ciutadana la nova estratègia de recollida Porta a Porta comercial de la ciutat. Es demana a Lavola la realització d’accions de sensibilització als responsables dels comerços d’una determinada zona de la ciutat per tal donar a conèixer la nova acció municipal i d’informar sobre el reciclatge i la correcta gestió dels residus de paper i cartró, així com implicar i corresponsabilitzar als comerciants.

Lavola planteja una campanya amb dues persones informadores ambientals i a desenvolupar en dues fases d’actuació. Durant el període es realitzen visites personalitzades als comerços de la zona concreta de la ciutat, s’efectua un mapa per categoritzar els tipus de comerços i el volum de residus d’aquesta fracció que es generen i es dóna a conèixer la nova recollida amb el suport d’un tríptic informatiu dissenyat i produït per la campanya.