• L’experiència en el disseny recursos didàctics innovadors.
  • L’expertesa en la producció d’elements expositius amb materials sostenibles.
  • El rigor en l’elaboració de continguts sobre temàtiques específiques com el canvi climàtic.
  • L’adaptació dels continguts, els recursos didàctics i el disseny a diferents tipus de públics

Exposicions sobre el canvi climàtic

En el marc del Pla clima i energia 2030 el Programa metropolità d’educació per a la sostenibilitat (PMES) “Compartim un futur”, que comprèn l’oferta educativa en matèria ambiental i sostenibilitat de l’AMB, s’han produït dues exposicions; una per ciutadania i educació no reglada i l’altra per a centres educatius.

L’exposició “1, 2, 3… passem a l’acció!” consisteix en una taula tàctil interactiva amb quatre pantalles dinàmiques i un joc per conèixer com afecta el canvi climàtic al territori metropolità, com podem actuar nosaltres i com actua l’AMB per fer-hi front. Anthesis Lavola ha conceptualitzat els jocs i ha fet la programació de l’interactiu.

L’exposició “Actuem contra el canvi climàtic” mostra un panell amb doble nivell de lectura per explicar, per una banda, els efectes i conseqüències que té el canvi climàtic sobre el territori i quins en són els causants i, per altra, les bones pràctiques per tal de mitigar-ne els efectes. Anthesis Lavola ha elaborat els continguts i ha dut a terme el disseny i producció de l’exposició.