• Els continguts educatius dels itineraris i la proposta pedagògica adaptada a cada franja d’edat.
  • El disseny i la maquetació pel format descarregable de tots els materials.
  • La creació de la imatge gràfica dels materials vinculada a un personatge.

Material didàctic de la Vall del Madriu-Perafita-Claror

La Vall del Madriu-Perafita-Claror és un paisatge natural i cultural únic reconegut l’any 2004 com a Paisatge Cultural del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Amb la voluntat de millorar la divulgació i coneixement del paratge, es demana la creació del material didàctic pel públic familiar descarregable online.

Lavola ha ideat, dissenyat i produït material didàctic divulgatiu per donar a conèixer la riquesa del territori, la biodiversitat, el paisatge i el patrimoni natural i cultural. Es tracta de tres col·leccions destinades a franges d’edats diferents per a què les famílies puguin fer-la de manera autònoma. Cadascuna inclou un itinerari, un quadern de camp amb propostes per fer al llarg del recorregut i un dossier didàctic per a l’adult de preparació i el solucionari de les propostes. També hi ha suggeriments de treball previ i posterior relacionat amb cada itinerari.

Pel grafisme dels materials s’ha creat un personatge, una guilla, que actua com a eix conductor i acompanya de forma amena a la realització de reptes i de recorreguts. Igualment s’ha ideat el “passaport del visitant” vinculat a recompenses o premis per fomentar la participació