• L’experiència en la creació de recursos educatius innovadors.
  • L’aplicació de noves metodologies educatives per l’aprenentatge.
  • La programació de recursos interactius en format digital.
  • El rigor en els continguts sobre sostenibilitat.
  • El disseny gràfic i la creació d’una imatge corporativa pròpia.

Recurs educatiu ‘Guardes del clima’

BBVA Catalunya ha impulsat la creació del recurs educatiu ‘Guardes del Clima’, el qual neix del compromís de l’entitat amb l’educació i la sostenibilitat. El recurs posa a l’abast de la comunitat educativa una eina que facilita que els infants adquireixin els coneixements, les actituds i els valors necessaris per a un futur més sostenible. Està dirigit a alumnat de 9 a 12 anys i pensat per utilitzar-se de manera autònoma a l’aula.

L’equip de consultoria educativa d’Anthesis Lavola ha participat en la creació d’aquest recurs educatiu en format interactiu digital comptant amb l’assessorament de BBVA. S’ha portat a terme la conceptualització del recurs, a partir de la metodologia innovadora de la gamificació, i s’ha fet el desenvolupament dels continguts i de la seqüenciació didàctica, amb l’acompanyament d’una guia docent. Igualment, l’equip de disseny d’Anthesis Lavola ha elaborat la imatge gràfica i les il·lustracions dels personatges i de l’entorn del joc, seguint els criteris estètics marcats per BBVA.