• Dinamització dels punts d’atenció als visitants del Parc els diumenges i festius: Centre d’Informació de Vallvidrera, Centre d’Educació ambiental de Can Coll, Casa del guarda del Pantà de Vallvidrera i el punt itinerant del Pla dels Maduixers.
  • Suport a la coordinació, dinamització i execució de les diferents activitats dels programes de foment de la participació i del voluntariat, i de les activitats dels programes educatius: El curs al Parc i El Parc també a l’estiu.
  • Realització de tasques de suport al programa de comunicació vinculats al manteniment de la web del Parc.
  • Desenvolupament d’algunes de les activitats de l’Agenda trimestral.

Assistència tècnica per als serveis d’informació, educació i foment de la participació al Consorci del Parc Natrual de la Serra de Collserola

El Parc Natural de Collserola és un entorn natural d’alt valor ambiental, cultural i social. És un territori primordial per al conjunt de les persones que viuen a les poblacions que l’envolten i alhora és un recurs educatiu que apropa la natura a una població eminentment urbana. La seva gestió té com a objectiu promoure l’ús respectuós i sostenible d’aquest espai, tot conservant-ne els valors naturals.

Lavola dona suport al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola en la dinamització de diverses propostes educatives que s’ofereixen des dels equipaments del parc per tal de conèixer i apropar-lo al món escolar, a entitats de lleure i altres col·lectius i a la ciutadania en general. Col·labora en l’atenció als visitants als centres del Parc desenvolupant algunes de les activitats que s’ofereixen a l’Agenda trimestral i atenent els equipaments oberts al públic els caps de setmana i festius.

També realitza tasques suport a la coordinació, dinamització i execució de les diferents activitats dels programes de foment de la participació i del voluntariat. A més, es duen a terme tasques de suport al programa de comunicació vinculades al manteniment de la web del Parc.