• La metodologia pròpia Meetfulness per la realització de sessions participatives.
  • L’experiència en la dinamització de sessions grupals tan en línia com presencialment.
  • L’expertesa en la gestió i lideratge de grups.
  • L’expertesa tècnica en territori, sostenibilitat i gènere.

Procés participatiu per l’apoderament de les dones per una mobilitat més inclusiva

Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha liderat el projecte europeu Women empowerment for inclusive mobility, co-finançat per l’EIT Urban Mobility. El consorci del projecte està integrat per AMB Informació, la Fundació Walk 21, l’empresa WeSolve i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Actualment Institut Metròpoli). Aquest projecte ha cercat implicar de manera proactiva les dones a l’hora de compartir els seus reptes i preocupacions sobre el sistema d’autobusos metropolitans i dissenyar de forma co-creativa una eina de suport en format App.

Anthesis Lavola ha dissenyat i dinamitzat un procés participatiu, combinant sessions en línia i presencials, per projectar el disseny d’una App i generar converses per trobar les principals necessitats, neguits i demandes de les usuàries dels autobusos metropolitans. Pensat només pel col·lectiu femení, el repte era fer una detecció de necessitats sobre la matèria tot apoderant les dones perquè agafessin el bus. De la mateixa manera, i a partir de les necessitats expressades, valorar quin seria el format i la funcionalitat de l’App, per tal de millorar el servei i fer-lo més inclusiu i atractiu per determinats col·lectius.