• El disseny dels format i dels continguts, la programació, la dinamització i el retorn del webinar.
  • La coordinació i convocatòria de les persones ponents.
  • Les accions de difusió i l’acompanyament de les persones inscrites.
  • La metodologia pròpia Meetfulness per la introducció i conceptualització de dinàmiques participatives.
  • L’experiència en la creació de comunitat entre les persones participants.

Webinar per a la comunitat ‘Ecólatras’ d’Ecovidrio

Ecovidrio ha impulsat el webinar “Hablemos de huertos” per la comunitat Ecólatras, una plataforma de trobada mediambiental d’ecomobilització que ofereix difusió, recursos i inspiració a iniciatives de sostenibilitat i consum responsable i on hi convergeixen diferents projectes similars. La trobada tenia com a objectiu la coneixença de diferents iniciatives al voltant dels horts i la generació de networking entre els seus promotors i promotores.

Anthesis Lavola ha portat a terme el disseny, la convocatòria, la dinamització i el retorn del webinar. En aquest, va contribuir creant comunitat entre les persones de les diferents iniciatives, i va facilitar la generació de feedback durant la sessió via la dinàmica de la ponència inversa (el llançament de preguntes al públic assistent per la generació de debat). També va coordinar les diferents persones ponents, va portar a terme la tasca de difusió prèvia i posterior al webinar, i va encarregar-se de l’acompanyament i atenció a les persones assistents a través de les inscripcions, la interpel·lació a la seva participació o la facilitació d’un formulari de satisfacció.

Client: Ecovidrio