• La coordinació de les persones ponents i el disseny de continguts per la celebració de la sessió.
  • La conceptualització i disseny de dinàmiques participatives.
  • La metodologia pròpia Meetfulness per la realització de sessions de participació.
  • L’experiència en la dinamització de sessions grupals.
  • L’expertesa en la gestió i lideratge de grups.

Sessió d’avaluació del grup de treball de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (DIBA)

L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona ha impulsat una trobada participativa del Grup de treball d’Adaptació al Canvi Climàtic i Resiliència de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat. L’objectiu de la jornada es basava en plantejar la qüestió de la naturalització urbana per fer front als reptes d’adaptació i resiliència al canvi climàtic, i fer balanç de les accions portades a termes pel Grup de Treball a fi de definir les del proper mandat.

Anthesis Lavola ha dissenyat i dinamitzat la jornada, en què també ha convidat i gestionat la presència de dues persones ponents expertes en la matèria objecte de la trobada. Tot seguit, ha introduït la dinàmica participativa central de la sessió en què s’ha cercat la promoció del diàleg i l’anàlisi en petits grups sobre inquietuds quant al dia a dia de les persones participants en les seves àrees de treball, i de reptes a plantejar pel proper mandat.