• L’experiència en la gestió d’accions de telemarketing i e-mailing de captació de docents.
  • L’assessorament i acompanyament de la comunitat docents mitjançant suport telefònic i l’enviament regular de newsletters informatives.
  • El seguiment de l’èxit del programa mitjançant índexs de participació i informes regulars de les accions realitzades.
  • El suport al client en la implementació i gestió integral del projecte.

Programa BigData: la intel·ligència de les dades

BigData: la intel·ligència de les dades és un programa educatiu dirigit a alumnes de 3r i 4t de l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà que té per objectiu desenvolupar la competència digital dels estudiants i, en particular, el desenvolupament d’una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i els mitjans tecnològics.

Des de Lavola gestionem la secretaria tècnica del programa presentat assistència, acompanyament i assessorament als docents participants. Col·laborem en la difusió del programa realitzant accions de telemarketing, elaborant newsletters informatives, dinamitzant el grup de Facebook per a docents i donat suport als docents en un concurs.