• L’experiència en la gestió de programes d’educació per a la sostenibilitat.
  • El coneixement dels públics finals i la capacitat d’adaptar les activitats a diferents perfils.
  • L’avaluació i millora del disseny d’activitats i materials educatius.
  • La gestió, formació i fidelització de l’equip de persones educadores ambientals.

Programa d’educació i sensibilització de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP) és la responsable de la gestió de l’Aigua, el Parc Fluvial, els Residus i el Transport a la comarca. El programa d’educació i sensibilització ambiental Mancoeduca, amb més de 35 anys de camí, contribueix al compromís de la ciutadania i de l’alumnat per apostar per la sostenibilitat mediambiental i la qualitat de vida.

El programa té tres eixos principals: el Programa escolar, el Programa per a grups organitzats i el Programa per a Centres d’informació i educació ambiental. Lavola s’encarrega de gestionar del conjunt del programa i de garantir la seva qualitat educativa, així com de la realització de les activitats i de la gestió de l’equip d’educadors professionals.