• © Fundació Gas Natural Fenosa, 2018

  • © Fundació Gas Natural Fenosa, 2018

  • © Fundació Gas Natural Fenosa, 2018

  • La dinamització de reunions creatives amb els agents implicats per idear la proposta educativa.
  • El disseny i la conceptualització conjunta amb l’equip educatiu del Museu del Gas de l’activitat educativa adaptada a les diferents etapes de primària.
  • La producció dels materials i de recursos didàctics.
  • La formació de l’equip educatiu i el seguiment de la qualitat educativa de l’activitat.
  • La producció d’una peça audiovisual en format making of de resum de la dinamització de l’activitat a les aules.

Activitat ‘Descobrint el CH4’ del Programa Educatiu Fungastic

Per crear l’activitat del programa educatiu Fungastic, dirigida a alumnes d’educació primària, Nedgia del Grup Naturgy han conceptualitzat una proposta innovadora basada en jocs i dinàmiques manipulatives i experimentals.

El resultat és una activitat participativa i experiencial que s’articula a través de CH4, la molècula del gas natural, i que planteja un repte que el grup classe haurà de resoldre participant en les diverses dinàmiques que conformen l’activitat.