• © Fundació Gas Natural Fenosa, 2018

  • © Fundació Gas Natural Fenosa, 2018

  • © Fundació Gas Natural Fenosa, 2018

  • © Fundació Gas Natural Fenosa, 2018

Activitat ‘Un futur millor, en mans de tothom’ del programa educatiu Fungastic

Per respondre a la necessitat de Nedgia de crear una activitat per a l’alumnat d’educació secundària pel programa educatiu itinerant Fungastic, Nedgia del Grup Naturgy amb l’assistència tècnica d’Anthesis Lavola, van apostar per les noves tecnologies i per una metodologia basada en els Room Escapes.

El resultat és una activitat participativa i interactiva que fomenta el treball en equip i desenvolupa les intel·ligències múltiples de l’alumnat, i que incorpora recursos cinematogràfics, jocs de realitat augmentada i de realitat virtual.

Client:  Nedgia i Fundació Gas Natural Fenosa

Enllaç: fundaciongasnaturalfenosa.org

  • La dinamització de reunions creatives conjuntes amb els agents implicats per idear la proposta educativa.
  • El disseny i conceptualització conjunta amb l’equip pedagògic del Museu del Gas de l’activitat educativa, i producció dels materials didàctics.
  • El disseny i coordinació de la producció de recursos audiovisuals, jocs de realitat augmentada i vídeos de realitat virtual.
  • La formació de l’equip educatiu i el seguiment de la qualitat educativa de l’activitat.
  • La producció d’una peça audiovisual en format making of de resum del procés de creació, producció i implementació.