• El compromís i la responsabilitat en la gestió integral d’equipaments educatius.
  • La creació d’un programa d’activitats dirigit a tot tipus de públics.
  • La innovació educativa per a dissenyar activitats i tallers educatius.
  • La visió dels equipaments ambientals com a plataformes d’activació social per a la sostenibilitat.

Activitats d’educació ambiental i atenció al públic a Ataria

Ataria és el Centre d’interpretació dels aiguamolls de Salburua, un equipament municipal gestionat pel Centre d’Estudis Ambientals (CEA) de l’Ajuntament de Vitòria-Gasteiz. És la porta d’accés a parc de Salburua, un dels aiguamolls continentals més valuosos del País Basc, el sistema de llacunes conforma un paratge únic per a la contemplació i estudi de la biodiversitat. L’objectiu d’Ataria és donar a conèixer la importància que tenen aquests ecosistemes i afavorir la trobada de les persones amb la natura.

L’ equip de Anthesis Lavola és responsable del servei d’atenció a el públic, de la recepció i informació de les persones que visiten el Centre, l’atenció directa, el control d’accessos i el servei d’interpretació ambiental. També gestiona el programa d’educació ambiental que inclou la realització de les activitats de sensibilització amb escolars, la campanya de vacances Green Summer Camp i el Programa Obert de CEA.