• L’experiència en accions de telemàrqueting i e-mailing per a la captació de nous usuaris de programes educatius.
  • L’experiència en comunicació especialitzada per a la difusió i promoció de recursos educatius.
  • El seguiment de les valoracions i usos del programa mitjançant dades i informes regulars de les accions realitzades.

Assistència per l’Oficina tècnica del programa eduCAC

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ha desenvolupat el programa eduCAC: un programa d’educació en comunicació que neix amb l’objectiu prioritari de promoure l’educació mediàtica en àmbits educatius formals i informals. Per fer-ho, proporciona recursos educatius al professorat per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació.

Anthesis Lavola dona suport en la difusió i promoció dels recursos educatius d’eduCAC i en la valoració dels seus usos entre el públic destinatari. Coordinem l’oficina tècnica del programa des d’on es porten a terme accions de captació de nous públics i s’analitzen dades qualitatives i quantitatives per la millora del programa.