• La ideació i el desenvolupament dels programes a partir de metodologies innovadores STEAM, Tinkering, APS i Meetfulness.
  • L’expertesa en temàtiques com la participació ciutadana, el mètode científic i la sostenibilitat.
  • L’adaptació de les temàtiques a cada projecte i pel públic objectiu.
  • La coordinació d’un equip educatiu especialitzat.

Ateneu de Fabricació Digital del Parc Tecnològic

És un espai de creació i formació vinculat a les noves tecnologies i a la fabricació digital en 3D,  especialitzat en emprenedoria. Ofereix un servei públic d’innovació ciutadana, incubació d’idees, de prototipatge i de projectes emprenedors perquè les persones usuàries aprenguin, treballin i col·laborin per fer realitat idees transformadores de l’entorn, tenint en compte la perspectiva de sostenibilitat.

Impulsa tres programes: un per a la comunitat educativa, un d’innovació social i un per a famílies, els quals Lavola ha ajudat a conceptualitzar i en fa el desenvolupament i la implementació, aportant un equip educat especialitzat.

L’equipament forma part de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació com a espais de cocreació i aprenentatge per la ciutadania, empreses i entitats.