• L’expertesa en estratègies de sensibilització a la ciutadania i als comerços.
  • El tractament i l’anàlisi de dades.
  • La coordinació i formació de l’equip de persones informadores ambientals.
  • El disseny de material informatiu específic per a campanyes informativa.
  • L’elaboració de plans de comunicació creatius adaptats a cada client.

Campanya d’implementació del servei de recollida porta a porta

La Paeria ha implementat un nou sistema Porta a Porta per a la recollida de residus als domicilis i als comerços de la ciutat. La mesura s’aplica en una primera fase a un zona específica del municipi i posteriorment es farà extensiva a d’altres zones de la ciutat.

Per comunicar la nova mesura, Lavola ha dissenyat i executat una campanya per informar, sensibilitzar i realitzar l’entrega de material a la ciutadania i als comerços. També s’ha dut a terme el seguiment de les incidències un cop implementat el sistema amb el doble objectiu de  donar suport i conscienciar als usuaris que s’iniciaven i ajudar  a la Paeria a adequar el servei de recollida.