Centre de la platja

El Centre de la Platja és un equipament d’educació ambiental, d’’informació, de trobada i de formació per a totes les persones interessades en el litoral de Barcelona. L’objectiu del Centre és millorar el coneixement  de la ciutadania del valor ambiental i patrimonial de les platges urbanes i el seu litoral i  afavorir la seva conservació. Ofereix un servei d’informació i consultes sobre el litoral, el  préstec gratuït de jocs per a la sorra, un espai per exposicions temporals, i un ampli programa d’activitats adreçades que dissenya Lavola en col·laboració amb el client.

A Lavola gestionem l’equipament, dinamitzem la programació i posem èmfasi en el seu arrelament al barri de la Barceloneta així com en promoure el treball col·laboratiu en xarxa amb entitats, associacions o col·lectius que es dediquen a temes afins.

Client:  Ajuntament de Barcelona, Àrea d’Ecologia Urbana i Mobilitat

Enllaç: http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/centre-de-la-platja

  • La conceptualització i dinamització del programa d’activitats per grups i pel públic familiar, jove, adult i gent gran.
  • La coordinació del mòdul itinerant del Laboratori de la platja.
  • La coordinació del Projecte de Neteges de Fons Marí del litoral de Barcelona.
  • La promoció del treball en xarxa amb altres agents del litoral, de l’educació ambiental i amb les entitats del territori.
  • L’organització i participació en actes i esdeveniments.
  • El servei d’informació i consultes per la ciutadania.
  • La coordinació, formació i seguiment de l’equip educatiu.