• L’experiència en la coordinació de programes educatius.
  • La innovació en la creació de recursos educatius digitals i interactius.
  • El rigor en l’elaboració de continguts sobre temàtiques ambientals i relacionades amb l’educació per la sostenibilitat.

Coordinació del programa educatiu TRAMeduca

Des del TRAM s’ofereix el programa educatiu TRAMeduca a tots els centres educatius o institucions amb l’objectiu d’afavorir actituds responsables per construir una societat més democràtica, cívica i respectuosa amb el medi ambient. Les activitats persegueixen capacitar l’alumnat i dotar-lo d’eines que ajudin a la presa de decisions entorn la seva mobilitat i construir una ciutadania compromesa. També es busca que els infants creixin valorant a la companyia i que, de manera cívica, cuidin el transport públic del seu municipi.

L’any 2021 s’ha portat a terme la digitalització de l’oferta eductiva per tal de donar resposta a les noves necessitats dels centres educatius. L’equip d’Anthesis Lavola ha portat a terme la digitalització de les activitats mitjançant l’ús de plataformes digitals que fomenten la interacció i la participació de l’alumnat. També s’encarrega de la coordinació del programa educatiu i de la dinamització de les activitats a les aules o de manera telemàtica.

Client: TRAM