• L’experiència en l’assessorament pedagògic a centres educatius.
  • La trajectòria en projectes de capacitació científica per a tot tipus de públics, especialment estudiants.
  • L’equip tècnic especialitzat i el rigor dels continguts científics.
  • L’eficiència en la gestió d’inscripcions i atenció als docents.

Coordinació, execució i seguiment del projecte ‘Cazadores de mitos’

‘Cazadores de mitos’ és un projecte desenvolupat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) que busca generar coneixement científic entre l’alumnat, fomentar el seu pensament crític i popularitzar el mètode científic per a capacitar-los davant la presa de decisions formades. S’adreça a estudiants de 2n i 3r d’Educació Secundària de centres educatius del territori espanyol i consta d’una doble oferta: la participació en reptes, l’objectiu és l’aplicació del mètode científic per investigar sobre hipòtesis basades en mites o creences quotidianes; i la realització de dos tallers presencials dissenyats especialment per a fomentar el pensament crític i disminuir certs biaixos.

Des Anthesis Lavola prestem assessorament pedagògic als centres educatius participants en els reptes i elaborem guies docents per al seu desenvolupament. A partir del curs 2021-22 dissenyarem un dels dos tallers educatius i coordinarem a l’equip educatiu per a la seva realització. També gestionem les inscripcions dels centres educatius participants i elaborem continguts de difusió per als canals de comunicació oficials de el projecte.