• L’experiència en la dinamització d’accions educatives i la promoció de la participació activa dels destinataris.
  • La redacció, elaboració i disseny de guies educatives per a professorat.
  • L’expertesa en la comunicació amb la comunitat educativa i la realització d’accions de captació i de participació.
  • La capacitat organitzativa d’activitats i el seguiment organitzatiu de les mateixes.

Dinamització de la iniciativa ‘Ara, aquí, les escoles’

La iniciativa ‘Ara, aquí, les escoles’ s’emmarca en l’any 2021 en el qual Barcelona és la Capital de l’Alimentació Sosteniblev (CMAS). En aquest context, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’equip de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible conviden als centres educatius de la ciutat a participar i sumar-se a les actuacions per afavorir una alimentació  més  sana,  més  justa  i  més  sostenible  a través de l’elaboració d’un pòster. El resultat dels treballs es comparteix en un acte de celebració, en una exposició i en una galeria virtual.

Anthesis Lavola ha col·laborat en la dinamització de la participació dels centres educatius a través de la redacció i disseny d’una Guia educativa amb orientacions pel professorat i la celebració de reunions amb agents educatius de la ciutat per implicar-los en la proposta, juntament amb l’equip de la Consorci d’Educació de Barcelona i de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible. També s’ha coordinat la comunicació els centres educatius inscrits per vetllar per la seva participació i s’ha portat a terme l’operativa logística de recollida i classificació dels pòsters rebuts.