Jardins de Cap Roig

L’Obra Social ”la Caixa” s’encarrega de preservar Els Jardins de Cap Roig. Des de Lavola acompanyem la tasca educativa del projecte per donar conèixer aquest espai únic a la Mediterrània, a través del servei de visites guiades i visites dramatitzades, que potencien la mirada a la natura, l’art i la cultura dels Jardins.

Client: Fundació bancària “La Caixa”

Enllaç: obrasociallacaixa.org

  • La realització de visites guiades pel públic escolar, familiar, adult i institucional.
  • La gestió de l’equip educatiu i la coordinació amb la central de reserves.