El Laboratori de la Platja

El Laboratori itinerant del Centre de la Platja és un recurs educatiu adreçat a infants des de 2 fins a 12 anys que permet aprendre i gaudir de les platges de Barcelona.

Amb l’objectiu de crear un espai educatiu itinerant i versàtil, tant per grups escolars com per a públic passavolant, Lavola ha ideat i produït aquest recurs apostant per una metodologia atractiva i innovadora basada a fomentar la curiositat i l’esperit de descoberta i d’experimentació dels infants, a través de diferents activitats que divulguen la temàtica del litoral.

Client:  Ajuntament de Barcelona, Àrea d’Ecologia Urbana i Mobilitat

Enllaç: ajuntament.barcelona.cat

  • La conceptualització, disseny i producció del mòdul itinerant.
  • La proposta educativa emmarcada en la pedagogia activa per facilitar l’espai i els recursos perquè els infants experimentin, busquin i trobin respostes a partir de l’estímul, tot fomentant l’esperit de curiositat.
  • El disseny d’activitats centrades en litoral barceloní i adaptades al públic passavolant i als grups d’infants.
  • La producció dels materials i recursos didàctics de les activitats.
  • La coordinació i planificació de la itinerància i de l’equip educatiu que la porta a terme.