• L’experiència en comunicació especialitzada per a la difusió i promoció d’oferta educativa.
  • La dinamització de les comunitats EduCaixamitjançant informacions periòdiques i personalitzades per a cada programa.
  • L’experiència en accions de telemarketingi e-mailing per a la captació de professorat participant.
  • El seguiment de l’èxit dels programes mitjançant índexs de participació i informes regulars de les accions realitzades.

Oficina tècnica dels programes educatius d’EduCaixa i The Challenge

EduCaixa, l’oferta educativa de la Fundació ‘la Caixa’, facilita a professorat i alumnat múltiples recursos per a fer l’aprenentatge més ric, més significatiu i integral. Entre l’oferta s’inclouen: sis programes educatius pensats per a impartir a l’aula i aconseguir el desenvolupament competencial de l’alumnat i la iniciativa The Challenge per a impulsar el talent de l’alumnat i treballar projectes alienats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles.

Des de l’any 2013 Anthesis Lavola gestiona i coordina de manera integral l’oficina tècnica dels programes educatius BigData, BeCritical, Joves Emprenedors, Comunica i Emociona. Tambien s’inclou la gestió de l’oficina tècnica del programa Jovens Empreendedores, a Portugal. Igualment, l’oficina tècnica promou i coordina la participació en la iniciativa The Challenge entre els centres educatius d’Espanya i de Portugal. La gestió del projecte inclou la captació i difusió de l’oferta educativa, i l’assessorament i suport als docents per a implementar-la.