• La figura d’un educoach per oferir un servei d’acompanyament i suport al docent en l’aplicació de cada programa.
  • La dinamització de les comunitats EduCaixa mitjançant informacions periòdiques i personalitzades per a cada programa.
  • L’experiència en logística de recursos educatius, accions de telemarketing i e-mailing per a la captació d’inscripcions als programes.
  • El seguiment de l’èxit dels programes mitjançant índexs de participació i informes regulars de les accions realitzades.
  • L’experiència en comunicació especialitzada per a la difusió i promoció dels programes EduCaixa.

Oficina tècnica de la gestió dels programes educatius d’EduCaixa

EduCaixa, el projecte educatiu de “la Caixa”, impulsa un canvi per promoure la transformació educativa incorporant una nova organització i conceptualització de l’oferta de programes educatius amb l’objectiu d’aconseguir el desenvolupament competencial de l’alumnat i que aquest sigui el protagonista del seu propi aprenentatge.

Lavola dóna suport a aquesta transformació coordinant de manera integral l’oficina tècnica de la gestió dels programes educatius BigData, Joves Emprenedors, Comunica, Curiosity, STEAMxChange, BeCritical i Emociona de EduCaixa. Se suma a la gestió del projecte la figura d’un educoach per a l’acompanyament pedagògic i d’un equip de comunicació especialitzada.