• El disseny de la proposta educativa basada en metodologia d’aprenentatge servei (ApS).
  • L’experiència en projectes de servei comunitari ambiental.
  • La dinamització de les sessions de sensibilització als centres educatius amb un equip educatiu expert.
  • La creativitat en el disseny de la imatge gràfica i la marca del programa.

Programa educatiu ‘Vidreamers’ d’Ecovidrio

Ecovidrio és una entitat sense ànim de lucre encarregada de gestionar el reciclatge de tots els residus d’envasos de vidre al territori espanyol. Treballa per incrementar la taxa de reciclatge del vidre a partir de la prevenció, el reciclatge i la sensibilització. En aquest context impulsa el projecte de Servei Comunitari ‘Vidreamers’ per l’alumnat de 3r i 4t d’Educació Secundària.

Lavola ha conceptualitzat el programa amb activitats basades amb la metodologia d’aprenentatge servei (ApS), ha elaborat i dissenyat el material didàctic associat pel professorat i l’alumnat, i porta a terme el desenvolupament d’algunes sessions als centres educatius. Igualment s’encarrega de la captació de centres, de la implementació i seguiment de les activitats, així com de la gestió del concurs entre tots els centres participants. També ha creat la imatge gràfica, els materials i recursos de suport i ha ideat naming del programa.

Client: Ecovidrio