Programa pedagògic ‘Coneguem els nostres parcs’

El programa Coneguem els nostres parcs permet que l’alumnat conegui el medi natural més proper i es sensibilitzi envers el patrimoni natural i cultural, fomentant-ne el respecte i el bon ús. Les activitats, dinatmizades per Lavola, consisteixen en un treball previ a l’aula i un itinerari pedagògic guiat als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.

Client:  Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

Enllaç: Parcs de Catalunya

  • La dinamització de les visites guiades per alumnes de 6è de primària.
  • La gestió i coordinació de l’equip educatiu i seguiment de la qualitat educativa del programa.
  • La gestió de les reserves i del calendari d’activitats.
  • Propostes de millora del programa i l’elaboració de materials educatius.
  • El suport en accions de comunicació i dinamització les xarxes socials.