• L’experiència en l’elaboració de continguts sobre temàtiques específiques per a diferents públics.
  • La innovació en recursos i materials educatius en diferent formats.
  • L’expertesa en la digitalització de recursos educatius adaptant-los a públics i plataformes digitals.
  • El disseny gràfic de les il·lustracions i imatges associades a jocs i materials educatius.

Recurs digital Aqualogia

Aqualogia és el programa educatiu de Fundació Agbar que, des de l’any 2014, s’ofereix als centres educatius de primària dels municipis d’Espanya on empreses del grup SUEZ gestionen el servei d’aigua. L’objectiu és conscienciar a l’alumnat sobre la importància de l’aigua; conèixer el cicle integral de l’aigua i els processos que intervenen així com fomentar l’actitud positiva i responsable cap el medi ambient.

El juliol de 2020, es va digitalitzar tot el programa d’Aqualogia, fins aleshores era presencial, integrant totes les activitats i continguts en una plataforma en línia que permet treballar des de les aules oferint un recurs de suport pels docents i des de casa per part de l’alumnat.

Anthesis Lavola ha realitzat l’actualització del programari en una versió digital, creant una plataforma Moodle on s’allotgen els tres cursos del programa, un per a cada cicle de primària. S’han adaptat els recursos interactius ja existents a un nou codi i llenguatge digital d’H5P, perquè aquests recursos es puguin visualitzar des de qualsevol dispositiu, tinguin durabilitat i permetin tenir traking. També s’han  creat nous recursos didàctics complementaris del programa, que permeten descobrir el vincle entre el canvi climàtic i l’aigua, i la seva relació amb el cicle natural i el cicle urbà.