• La conducció i dinamització de l’activitat.
  • El disseny i conceptualització de l’activitat i, producció del material didàctic.
  • La formació de l’equip educatiu i el seguiment de la qualitat educativa de l’activitat.
  • La metodologia innovadora per fomentar la curiositat i el desenvolupament creatiu dels infants.

Taller propi: El consumidor responsable

Taller de sensibilització per aprendre a comprar i valorar els productes tenint en compte criteris ambientals i socials. Es tracta d’una activitat dinàmica i de sensibilització ciutadana que simula l’acte de comprar en un comerç per tal de reflexionar sobre la problemàtica dels residus, col·laborar en la minimització de deixalles, aplicar criteris de comerç just, reconèixer diferents etiquetatges ambientals i així aprendre a fer una compra més responsable.

Lavola, ha conceptualitzat i dissenyat aquesta activitat dirigida al públic familiar amb infants majors de 3 anys per a desenvolupar-la en diferents esdeveniments. Durant el taller es donen eines per a tenir criteri per a fer una compra responsable i sostenible, i es reflexionar sobre la importància de l’acció individual per a la millora ambiental i social.

Producte propi

Més informació i contractació a info@lavola.com