• La revisió i l’actualització de la proposta metodològica de les visites.
  • La formació i la coordinació de l’equip educatiu, integrat per una educadora per tal de despertar vocacions científiques i tecnològiques entre les noies; i un educador.
  • L’expertesa en la dinamització de visites escolars i rigor en la transmissió de coneixement.

Visites al Sincrotró ALBA

El Sincrotró ALBA és una infraestructura científica d’alt nivell situada a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i una de les més importants de la zona del Mediterrani. S’hi produeix llum de sincrotró, destinada a visualitzar i analitzar la matèria i les seves propietats a escala atòmica i molecular.  La seva recerca és principalment en els àmbits de les biociències, la nanociència i la ciència de materials.

Anualment visiten la instal·lació més de 5.000 persones amb unes 200 visites guiades, de les quals la meitat estan destinades a públic escolar des de 4rt d’ESO a 2on de batxillerat i les altres a estudiants universitaris, equips d’investigació, professionals i visites institucionals. Anthesis Lavola s’encarrega de la dinamització de les visites escolars els anys 2019 i el 2020.

Client: Sincrotró ALBA