• L’equip tècnic especialitzat en el disseny i la dinamització de processos participatius.
  • L’experiència en l’elaboració de continguts rigorosos sobre temàtiques ambientals.
  • L’aplicació pedagògica i adaptació metodològica en el disseny i conceptualització de materials i recurs didàctics.
  • La innovació en el disseny i producció de materials educatius.

Acompanyament participatiu i pedagògic de les escoles refugi climàtic

L’Ajuntament de Barcelona ha rebut el finançament del Urban Innovation Action (UIA), un programa de la Comissió Europea per al projecte “Adaptar escoles al canvi climàtic a través del verd, el blau i el gris”, que planteja intervencions a onze escoles de la ciutat amb un paquet de mesures blaves (incorporació de punts d’aigua), verdes (espais d’ombra i vegetació) i grises (actuacions sobre els edificis per millorar-ne l’aïllament). D’aquestes millores en podran gaudir l’alumnat de les escoles i la ciutadania, ja que els patis romandran oberts durant l’estiu o en episodis de calor.

El projecte inclou un procés participatiu i un projecte pedagògic a través de material didàctic i d’un acompanyament tècnic. Anthesis Lavola es suma al projecte per portar a terme els següents aspectes: el disseny, la programació i la dinamització de dos seminaris de formació amb el professorat de les escoles participants, i el disseny i dinamització d’onze sessions de processos participatius amb el professorat, les famílies, entitats de l’entorn i l’alumnat cadascun dels centres. També es porta a terme la conceptualització, disseny i producció d’una maleta pedagògica amb materials didàctics per treballar el canvi climàtic a l’aula, l’elaboració i dinamització d’un menú d’activitats i tallers formatius i l’elaboració de continguts, disseny, maquetació i impressió d’una guia pedagògica sobre el canvi climàtic.