• L’expertesa en estratègies de sensibilització a la ciutadania i el disseny de campanyes de proximitat.
  • La formació de l’equip de persones informadores ambientals en tècniques comunicatives i continguts especialitzats.
  • La identificació dels missatges clau de la campanya i l’adaptació als diferents públics.

Formació i capacitació d’agents cívics a Sant Pere de Ribes

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha impulsat una campanya per millorar la recollida de residus als comerços amb un equip d’agents cívics. Des d’Anthesis Lavola s’han dissenyat i dinamitzat quatre sessions formatives sobre continguts i estratègies per apoderar a l’equip que la porta a terme, s’ha realitzat el seguiment de les tècniques apreses i l’aplicació de l’enquesta dissenyada pels comerços.

Les formacions, realitzades telemàticament, han tractat tres aspectes: continguts per informar qualitativament a la ciutadania sobre la gestió dels residus, així com per poder rebatre falsos mites; estratègies de comunicació per atendre, informar i sensibilitzar a la ciutadania, i eines per millorar la comunicació verbal i no verbal. També es van posar exemples de diferents formats de campanyes i es va destinar una sessió de cocreació per dissenyar-ne d’una i acabar posant-la en pràctica entre els comerços. Les sessions s’han dinamitzat amb tècniques innovadores com el roll play, costumer journey maps o l’elevator pitch, fent servir plataformes col·laboratives en línia.