Meetfulness

És una metodologia de dinamització de processos grupals desenvolupada per Lavola. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, metodologies i instruments que permeten crear les condicions per a un desenvolupament satisfactori dels processos grupals, tant per a assolir dels objectius prèviament definits, com per la creació d’un clima de confiança i una comunicació fluida, constructiva i empàtica.  El resultat del procés es torna a l’organització en un format estructurat.

S’ofereixen tres tipus de sessions:

  • D’estratègia, per facilitar la presa de decisions, de creativitat i d’aprenentatge.
  • De creativitat, per promoure l’aportació d’idees.
  • D’aprenentatge, per processos relacionats amb la gestió d’equips.

Meetfulness vol sorprendre els participants per afavorir la creativitat de cada un d’ells i així potenciar al màxim els mètodes proposats en les diferents dinàmiques de generació idees.

Enllaç: www.lavola.com/meetfulness

Més informació i contractació a info@lavola.com

  • La ideació i el desenvolupament de dinàmiques adaptades als objectius plantejats per a cada client.
  • La creació i l’execució de dinàmiques per part d’un professional expert on associem cos i ment i s’aconsegueix crear un ambient distès i de confiança on els assistents s’hi senten confortables.
  • L’estímul de les competències personals de cada participant per extreure el millor de cada persona.
  • La generació d’espais on totes les persones participants tenen l’oportunitat d’expressar les seves opinions, afavorint la generació de nous comportaments i/o idees.