• © Fundació Gas Natural Fenosa, 2018

  • © Fundació Gas Natural Fenosa, 2018

  • © Fundació Gas Natural Fenosa, 2018

  • © Fundació Gas Natural Fenosa, 2018

Programa educativo Fungastic

El programa educatiu itinerant Fungastic de Nedgia del Grup Natury promou el coneixement i la conscienciació sobre el recurs energètic del gas natural als centres educatius de tot el territori espanyol. L’acció es fa a amb dues activitats educatives innovadores, una per primària i una per secundària, que es complementen amb dos concursos en què els alumnes poden guanyar premis.

Lavola intervé duent a terme la gestió i coordinació del programa, fent la captació dels centres amb accions de difusió i telemàrqueting, la formació de l’equip educatiu i la dinamització de les activitats a les aules, la difusió dels concursos i amb accions de e-mailing, i coordinant les entregues de premis.

Client: Nedgia i Fundació Gas Natural Fenosa

Enllaç: fundaciongasnaturalfenosa.org

  • La gestió del calendari d’itineràncies i l’agenda de reserves de les activitats a través de la secretaria tècnica.
  • La coordinació i formació de l’equip educatiu, i el seguiment de la qualitat educativa.
  • La dinamització de les activitats educatives i el manteniment i producció dels recursos didàctics.
  • La difusió del programa a través d’accions de telemàrqueting i de la web corporativa.
  • La dinamització dels concursos i accion e-mailing.
  • La gestió de les resolucions i les entregues de premis dels concursos.
  • L’elaboració de informes i memòries de seguiment i d’avaluació.