Al desembre continuen les sessions formatives en línia de la Purpose Academy de Reckitt, organitzades per l’equip d’ambaixadors de sostenibilitat de la companyia i Anthesis Lavola. En aquesta ocasió conversarem sobre conscienciació ambiental a través de l’art i l’animació digital. A la trobada també es comparteixen compromisos individuals i col·lectius per continuar promovent la sostenibilitat el 2022.

Aquesta és la quarta i última sessió de les planificades per a aquest any 2021, en què els empleats i empleades de Reckitt, empresa líder en productes que promouen la salut i la higiene, tindran l’oportunitat de continuar formant-se i d’augmentar els seus coneixements en sostenibilitat. L’objectiu és convertir-se en ambaixadors de l’estratègia corporativa de la multinacional adoptant pràctiques cada cop més sostenibles, tant a nivell laboral com personal.

Des d’Anthesis Lavola s’ha treballat de manera multidisciplinària per conceptualitzar i planificar la formació corporativa anual que ens ha encarregat Reckitt.

Anteriorment s’han fet tres formacions; la primera, entorn de les característiques clau dels negocis responsables amb els tres àmbits de la sostenibilitat (ambiental, social i econòmic). A la segona, es va aprofundir en les característiques del recurs natural essencial per a la vida, l’aigua, i com fer-ne un ús responsable. La tercera es va enfocar sobre l’acció climàtica i els hàbits quotidians sostenibles per reduir les nostres emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Totes les formacions es fan en dues sessions: una per a la plantilla de Portugal i una altra per a la plantilla d’Espanya.

Des d’Anthesis Lavola s’ha treballat de manera multidisciplinària per conceptualitzar i planificar les accions que cal fer dins del recorregut formatiu anual de la Purpose Academy que ens ha encarregat Reckitt. L’equip de disseny ha creat la imatge gràfica i el disseny de la plataforma en línia on els empleats i empleades poden consultar recursos relacionats amb les temàtiques que es tracten a les sessions formatives (vídeos, reportatges, apps, etc.) i que des de l’equip de consultoria educativa actualitzem de manera periòdica.

Aquest equip, especialitzat en educació i formació corporativa, s’encarrega de conceptualitzar i dinamitzar les sessions, que inclouen explicacions de conceptes clau per part d´una persona de l´equip d´Anthesis Lavola que és especialista en la matèria, i es combina amb propostes gamificades per promoure la participació i la motivació dels participants, mitjançant l’ús d’eines interactives com Mentimeter o Kahoot.

Així, aportem i compartim el coneixement i experiència del nostre equip a l’àmbit de la sostenibilitat i l’estratègia corporativa dels negocis responsables, creant propostes de dinamització de les sessions formatives que fomentin la participació i aportant coherència comunicativa a les accions realitzades.