Durant el 2021 Barcelona ha estat la Capital de l’Alimentació Sostenible (CMAS), una celebració que ha convidat a reflexionar sobre l’alimentació sostenible i ha obert el debat entorn el sistema alimentari. Us presentem diversos projectes educatius amb els que col·laborem i que ofereixen activitats per motivar a la reflexió crítica sobre la qüestió. 

L’Ajuntament de Barcelona juntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona han impulsat la iniciativa ‘Ara, aquí, les escoles per una alimentació més sana, més justa i més sostenible. Durant el darrer trimestre de l’any s’ha convidat als centres educatius de la ciutat a traslladar les seves reflexions sobre el debat alimentari i a expressar-les a través d’una creació artística i visual format de pòster. La iniciativa, dinamitzada per part de l’equip d’activació socioambiental d‘Anthesis Lavola, ha rebut més de 170 treballs que han estat presentats en un acte de celebració, el qual va tenir lloc el 10 de desembre de 2021 al Centre Cívic Cotxeres de Sants de Barcelona.

Des de la iniciativa, també s’ha organitzat una exposició amb una representació dels pòsters presentats, els qual han aportat una mirada crítica i transformadora que convida a reflexionar sobre el sistema alimentari. L’exposició, organitzada a partir d’un abecedari amb paraules clau sobre la temàtica, es pot veure a l’Ajuntament de Barcelona fins el 22 de desembre de 2021 i presenta un catàleg digital complementari.

Aquesta iniciativa ha suposat la participació de 70 centres educatius de la ciutat i el treball col·laboratiu de programes educatius, museus municipals i entitats que treballen al voltant de l’alimentació sostenible, per tal de reunir propostes educatives de qualitat que aportin una mirada critica i reflexiva sobre la temàtica. Aquesta propostes es recullen en la guia d’orientacions pel professorat que, des d’Anthesis Lavola, vam elaborar en col·laboració amb l’equip del Consorci d’Educació de Barcelona i de la CMAS.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, a través del programa d’educació ambiental ‘Compartim un futur’, del qual l’equip de programes educatius en coordina i dinamitza les activitats, ha creat noves activitats educatives per a centres educatius i per a la ciutadania. Per una banda, ha dissenyat l’activitat ‘Para el carro!’, que consisteix en un projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS) destinat a l’alumnat de 3r i 4rt d’Educació Secundària Obligatòria per conèixer i reflexionar sobre les conseqüències ambientals derivades del sistema alimentari. Per l’altra, ofereix l’activitat que porta per títol ‘La recepta que canvia món’ i s’adreça a la ciutadania i a les famílies proposant-los un repte: convertir-se en un equip de restauració i, de manera cooperativa, crear la recepta més sostenible. Des del programa també s’ha impulsat una innovadora calculadora alimentària, la CALCUTECA: una eina que permet conèixer millor el grau de sostenibilitat de les receptes que cuinem i buscar alternatives que siguin més respectuoses amb el medi ambient.

L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona ha llençat la campanya ‘Mercats sostenibles’ que busca reduir els plàstics d’un sol ús als mercats municipals, un fet que representa una millora en el sistema de consum dels aliments frescos perquè evita la generació de residus. La campanya ofereix un projecte educatiu d’Aprenentatge i Servei (ApS) que involucra l’alumnat d’ESO dels instituts municipals.

En la prova pilot del projecte APS hi ha participat l’equip d’educació d’Anthesis Lavola, que ha portat a terme la coordinació i la dinamització de l’ApS en els municipis de Rubí, Viladecans i Manresa, que ha implicat un institut i un mercat municipal de proximitat al centre educatiu. A través d’una proposta educativa i de materials didàctics, els instituts han portat a terme un aprenentatge per conèixer i sensibilitzar-se sobre els impactes que tenen els plàstics d’un sol ús i el model de d’usar i llençar sobre la salut i sobre el medi ambient. Posteriorment, en el servei, els alumnes han donat a conèixer als clients dels mercats els motius pels quals és necessari deixar d’utilitzar plàstics d’un sol ús, incentivant-los a fer ús de bosses i envasos sostenibles a través d’un passaport tipus carnet i oferint una bossa reutilitzable de regal. L’equip d’Anthesis Lavola ha portat a terme la dinamització de l’ApS, ha intervingut en algunes sessions presencials en els centres educatius i ha ofert suport telemàtic tant durant la fase d’aprenentatge com durant les sortides al mercat.

Al desembre continuen les sessions formatives en línia de la Purpose Academy de Reckitt, organitzades per l’equip d’ambaixadors de sostenibilitat de la companyia i Anthesis Lavola. En aquesta ocasió conversarem sobre conscienciació ambiental a través de l’art i l’animació digital. A la trobada també es comparteixen compromisos individuals i col·lectius per continuar promovent la sostenibilitat el 2022.

Aquesta és la quarta i última sessió de les planificades per a aquest any 2021, en què els empleats i empleades de Reckitt, empresa líder en productes que promouen la salut i la higiene, tindran l’oportunitat de continuar formant-se i d’augmentar els seus coneixements en sostenibilitat. L’objectiu és convertir-se en ambaixadors de l’estratègia corporativa de la multinacional adoptant pràctiques cada cop més sostenibles, tant a nivell laboral com personal.

Des d’Anthesis Lavola s’ha treballat de manera multidisciplinària per conceptualitzar i planificar la formació corporativa anual que ens ha encarregat Reckitt.

Anteriorment s’han fet tres formacions; la primera, entorn de les característiques clau dels negocis responsables amb els tres àmbits de la sostenibilitat (ambiental, social i econòmic). A la segona, es va aprofundir en les característiques del recurs natural essencial per a la vida, l’aigua, i com fer-ne un ús responsable. La tercera es va enfocar sobre l’acció climàtica i els hàbits quotidians sostenibles per reduir les nostres emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Totes les formacions es fan en dues sessions: una per a la plantilla de Portugal i una altra per a la plantilla d’Espanya.

Des d’Anthesis Lavola s’ha treballat de manera multidisciplinària per conceptualitzar i planificar les accions que cal fer dins del recorregut formatiu anual de la Purpose Academy que ens ha encarregat Reckitt. L’equip de disseny ha creat la imatge gràfica i el disseny de la plataforma en línia on els empleats i empleades poden consultar recursos relacionats amb les temàtiques que es tracten a les sessions formatives (vídeos, reportatges, apps, etc.) i que des de l’equip de consultoria educativa actualitzem de manera periòdica.

Aquest equip, especialitzat en educació i formació corporativa, s’encarrega de conceptualitzar i dinamitzar les sessions, que inclouen explicacions de conceptes clau per part d´una persona de l´equip d´Anthesis Lavola que és especialista en la matèria, i es combina amb propostes gamificades per promoure la participació i la motivació dels participants, mitjançant l’ús d’eines interactives com Mentimeter o Kahoot.

Així, aportem i compartim el coneixement i experiència del nostre equip a l’àmbit de la sostenibilitat i l’estratègia corporativa dels negocis responsables, creant propostes de dinamització de les sessions formatives que fomentin la participació i aportant coherència comunicativa a les accions realitzades.

En el marc del projecte de l’Ajuntament de Barcelona ‘Refugis climàtics a les escoles’, s’han dissenyat i produït maletes pedagògiques per posar a disposició de les 21 escoles vincualdes al projecte que s’han transformat per esdevenir refugis climàtics i de la resta de centres educatius. Aquest recurs educatiu es presenta el 21 d’octubre.  

El projecte “Adaptar les escoles al canvi climàtic a través del verd, el blau i el gris” liderat per l’Ajuntament de Barcelona per transformar onze centres educatius de la ciutat de Barcelona en refugis climàtics, inclou – més enllà de les intervencions arquitectòniques – un acompanyament pedagògic i participatiu per tal que aprofitin la transformació que està tenint lloc en una oportunitat educativa per sensibilitzar i aprendre sobre l’emergència climàtica.  

Amb motiu d’aquest propòsit, els 11 centres educatius que s’han transformat en refugis climàtics, així com els 10 centres control que han participat en el projecte, rebran una maleta pedagògica per l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts sobre l’emergència climàtica. La maleta inclou materials i recursos didàctics, en format físic i digital, sobre com afrontar el canvi climàtic. Van acompanyats d’un manual d’ús amb propostes lúdiques i dinàmiques per treballar de manera autònoma a l’aula. A més, s’han creat tres unitats extra de la maleta, per tal de posar-les a disposició de tots els centres educatius, a través del préstec de material que s’ofereix des del Servei de Documentació d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona (SDEA).  

La maleta es dirigeix a l’alumnat d’entre 3 i 12 anys (el segon cicle de l’educació infantil i tots els cicles de l’educació primària) i les activitats i recursos han estat dissenyats i pensats acord amb les competències que es treballen per àmbits en aquestes etapes educatives.  Les activitats s’organitzen segons edats i s’agrupen en tres aparats temàtics: “parlem del canvi climàtic”, “la crisi climàtica ja ens afecta” i “reaccionem a l’emergència”. Totes elles plantegen una seqüència d’aprenentatge a partir d’informació, d’investigació i de reflexió a través dels materials que conté la maleta.  

L’equip d’Anthesis Lavola que porta a terme l’acompanyament pedagògic als centres, ha treballat en la conceptualització i disseny de les activitats proposades, i en la producció de les 24 maletes així com en la redacció i disseny del manual d’ús per facilitar-ne l’aprofitament. 

A més de les maletes pedagògiques, en el marc del projecte, l’equip ha portat a terme activitats i sessions de formació pel professorat dels centres participants, i ha elaborat materials didàctics com la guia “El repte de l’emergència climàtica. Guia informativa i proposta d’activitats educatives”, la qual és un recurs complementari a l’ús de la maleta.  

La presentació i entrega de les maletes es farà el 21 d’octubre en un acte presencial a l’Espai Jove La Fontana de Barcelona, amb la participació de l’equip tècnic del projecte i les 21 escoles implicades. A més, s’explicaran quatre activitats que s’incorporen a l’oferta del programa d’educació ambiental ‘Com funciona Barcelona?’ i els tallers de mesura de COorganitzats per l’ICTA de l’UAB. També es presentarà el projecte ‘Transformem els patis’ de l’Ajuntament de Barcelona, que és l’hereu del projecte actual. Per finalitzar l’acte, es farà un concurs de preguntes sobre Barcelona i el canvi climàtic premiat amb un hotel d’insectes, una menjadora d’ocells i pòsters de fauna de la ciutat.  

El 8 d’octubre, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va organitzar l’acte ‘Compartim l’alimentació del futur: jo no devoro el planeta!’, on es van presentar les noves propostes educatives sobre el sistema alimentari del programa ‘Compartim un futur’.

Les propostes s’han desenvolupat en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, una celebració a la qual el programa d’educació ambiental ‘Compartim un futur’ de l’AMB se suma amb la creació d’activitats educatives per a centres educatius i per la ciutadania.

L’equip d’Anthesis Lavola que dona suport en la coordinació i dinamització del programa ‘Compartim un futur’ ha participat activament amb el disseny de les novetats d’enguany amb el lideratge de l’Àrea d’Ecologia de l’AMB. En l’acte de presentació es van donar a conèixer les novetats:

L’activitat ‘Para el carro!’ consisteix en un projecte d’Aprenentatge Servei (ApS) destinat a l’alumnat de 3r i 4rt d’Educació Secundària Obligatòria per conèixer i reflexionar sobre les conseqüències ambientals derivades de la indústria alimentària. El projecte planteja una recerca d’informació combinada un treball de camp. A partir de la metodologia ApS es planteja una recerca d’informació combinada amb un treball de camp al voltant de la temàtica del malbaratament alimentari i de la generació de residus, sobretot d’envasos i d’embolcalls. L’objectiu final és poder fer un servei a la comunitat proposant millores en els hàbits de consum dels veïnat dels respectius centres educatius. Durant el primer trimestre del curs 2021-22 un total de 12 centres educatius estan duent a terme aquest projecte ApS.

La segona activitat porta per títol ‘La recepta que canvia món’ i s’adreça a la ciutadania i a les famílies proposant-los un repte; convertir-se en un equip de restauració i, de manera cooperativa, crear la recepta més sostenible. A través d’aquesta proposta lúdica es parla de conceptes com l’ocupació del sól, la petjada hídrica, l’alimentació de temporada o de proximitat, etc. amb l’objectiu de conscienciar sobre l’impacte ambiental del nostre consum alimentari i apropar l’alimentació sostenible a la ciutadania.

Des del programa també s’ha impulsat una innovadora calculadora alimentaria, la CALCUTECA: una eina que permet conèixer millor el grau de sostenibilitat que té tot allò que mengem i buscar alternatives que sigui més respectuoses amb el medi ambient. Per fomentar l’ús de la CALCUTECA es llença el repte  #JoNoDevoroElPlaneta a través de les xarxes socials, que anima a la ciutadania a compartir receptes amb baix impacte ambiental les quals formaran part d’un llibre amb propostes gastronòmiques més sostenibles. La xef Ada Parellada va ser l’encarregada de donar el tret de sortida d’aquesta iniciativa en l’acte de presentació.

Durant el 2021, El Centre de la Platja, l’equipament municipal d’educació ambiental i informació del litoral i el medi marí de Barcelona, celebra els seus 15 anys i ho fa de la mà d’Anthesis Lavola, que l’acompanya des dels seus inicis.

El Centre de la Platja és un equipament d’educació ambiental de l’Ajuntament de Barcelona que treballa per la conscienciació i divulgació de les diverses problemàtiques que afecten actualment al medi ambient. Amb el medi marí com a protagonista, aquest espai té l’objectiu de millorar el coneixement ciutadà del valor ambiental i patrimonial de les platges urbanes i el seu litoral, i afavorir així a la seva conservació. La seva tasca és clau per implicar les persones en l’acció a favor d’un canvi d’hàbits i així fer-la partícip d’una societat més sostenible. Per fer-ho, cada temporada El Centre ofereix un programa d’activitats que treballa entorn de cinc eixos temàtics, els quals es tracten en profunditat mensualment gràcies a tallers especials, itineraris, videoconferències o exposicions.

Aquest 2021 la programació ha estat marcada per la celebració del 15è aniversari de l’obertura d’El Centre de la Platja, i de maig a setembre s’han tractat aquestes temàtiques: els moviments poblacionals, la biodiversitat, el residu zero, el canvi climàtic i la maritimitat, coincidint amb la Festa Major de la Barceloneta. Una temporada més l’equip d’activació socioambiental d’Anthesis Lavola ha acompanyat a l’Ajuntament de Barcelona en la gestió de l’equipament i ha coordinat i impulsat el programa d’activitats, recolzant el paper essencial d’El Centre de la Platja en la gestió, coordinació i desenvolupament d’accions de conscienciació i esdeveniments al litoral barceloní.

Per l’equip d’Anthesis Lavola és un orgull formar part de la història d’El Centre de la Platja durant els seus quinze anys de trajectòria

Així doncs, durant la temporada, l’equipament ha sigut l’òrgan encarregat de gestionar i tramitar les inscripcions de totes les entitats participants al litoral barceloní durant els mesos previs a la 3a edició Ultra Clean Marathon. Igualment, aquest any el Centre de la Platja ha gestionat la participació dels voluntaris a les proves pilot de Platges Sense Fum, una iniciativa impulsada per l’Agència de Salut Pública (ASPB), Barcelona Cicle de l’Aigua SA (BCASA) i l’Àrea d’Ecologia Urbana, amb l’objectiu d’afavorir la disponibilitat d’espais de lleure més saludables i promoure la protecció del medi ambient al litoral barceloní.

Una altra fita important ha estat la de tornar a ser present en l’esdeveniment mundial del World Clean Up Day on en tan sols una hora es van retirar 3.000 burilles de la platja de Somorrostro. Cal ressaltar també que El Centre de la Platja ha traspassat les fronteres de la ciutat i ha organitzat esdeveniments a diferents ciutats com Vigo, on es va celebrar el dia de l’educació ambiental, i a països com Gambia, on s’ha fet difusió del problema de seguretat alimentària que afecta a la seva població degut als acords pesquers internacionals.

Aquest any el Laboratori de la Platja també ha itinerant per les platges de Barcelona amb els tallers sobre microplàstics, burilles i meduses. Mentre que a El Centre s’acollien exposicions temporals com ‘Plastik Wave’, on és mostrava com realitzar onades fetes amb plàstics recollits de la mar, ‘Ciudad Migrante’ de Mescladís, i ‘Barcelona respon a l’emergència climàtica’ on a través d’unes ulleres es podien veure els diferents escenaris als que s’enfronta la ciutat segons els canvis d’hàbits que realitzem en el nostre dia a dia. Com a activitat estrella, El Centre de la Platja ha acollit per primer cop el Negre de la Riba, un mascaró de proa d’una embarcació que va arribar a la Barceloneta al segle XVIII. El seu aspecte grotesc i cremat va fer que es convertís ràpidament en l’home del sac per als infants, mentre que els veïns i veïnes de la Barceloneta l’acollien com a figura mítica del barri, fent-lo voltar pels diferents comerços i equipaments durant les festes.

Totes les activitats sorgeixen des del sentiment d’estima al litoral barceloní i a la seva història, i van dirigides a tota la ciutadania, amb caràcter inclusiu en clau de gènere, procedència, religió, condició econòmica i diversitat de capacitats. Per l’equip d’Anthesis Lavola és un orgull formar part de la història d’El Centre de la Platja durant els seus quinze anys de trajectòria: hem treballat colze a colze amb l’Ajuntament de Barcelona perquè la ciutat disposi d’un equipament referent en educació ambiental, un espai per experimentar, per descobrir per aprendre, i sobretot, per educar en els valors que ens representen.

Coincidint amb la celebració de la Setmana Europea del Desenvolupament Sostenible, el Recinte Modernista de Sant Pau, a Barcelona, organitza amb la col·laboració de diferents entitats, una jornada lúdica i familiar. A Anthesis Lavola hi participem amb un taller per la Diputació de Barcelona.

La Jornada ‘Sant Pau i els ODS’, que es celebra el proper 3 d’octubre, proposa gaudir d’un seguit de tallers, jocs i activitats per a tots els públics, al voltant de l’Agenda 2030 de Nacions Unides. L’objectiu de les propostes és treballar conjuntament els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i apropar-los a la realitat de la ciutadania.

La Diputació de Barcelona, com a entitat que participa en la Jornada, ha confiat a l’equip de consultoria educativa d’Anthesis Lavola el disseny, programació i dinamització de l’activitat ‘Els reptes dels ODS’. Consisteix en un joc de pistes a través del nostre aplicatiu Itinerapp®. La Diputació de Barcelona té un ferm compromís amb l’Agenda 2030 i els ODS, i és per això que impulsa iniciatives per a la seva implementació en els diferents àmbits (institucional, governs locals, ciutadania, etc. ) a tota la xarxa de municipis de la demarcació de Barcelona.

Pensada per a grups familiars de fins a quatre persones, durant el joc els equips hauran de resoldre 5 minijocs que es relacionen amb les 5P (Persones, Planeta, Progrés, Pau, Pertinença) que agrupen els diferents disset ODS. A través de codis QR, disposats sobre un mapamundi, es podrà accedir a l’itinerapp® i quan els equips resolen els jocs reben pistes per obrir el candau d’un cofre que conté el repte final. Superar el repte donarà peu a que els participants expressin un compromís envers els ODS.

Per la jornada, l’equip d’educació dinamitzarà el joc amb una persona experta en educació ambiental i facilitació d’activitats familiars. Els equips podran jugar de manera autònoma, seguint les instruccions que apareixeran als dispositius digitals a mesura que superin les pantalles i reptes, tot comptant amb el recolzament de la dinamitzadora, que els guiarà mitjançant pistes i indicacions extra en cas que ho necessitin. Al final del joc, els participants podran reflexionar entorn amb quina o quines accions es comprometen per a donar suport a l’Agenda 2030, deixar-ho reflectit al photocall dels ODS i fer-se una foto de grup de record!

El 28 de setembre té lloc a Ordino, Andorra, una conferència en el marc del projecte PLASTICØPYR per explicar la implementació de la iniciativa i els resultats obtinguts fins el moment. L’equip d’educació d’Anthesis Lavola que forma part de l’equip impulsor, participa en la jornada per explicar el projecte de ciència ciutadana PLASTICØPYR SWITCH i farà, el 29 de setembre, un taller pràctic amb el professorat dels centres educatius del país.  

Sota el títol ‘Estratègies per reduir la contaminació als ecosistemes de muntanya’ la jornada del dimarts 28 de setembre està adreçada als partners que formen part del projecte i a actors interessats en la temàtica. L’objectiu és compartir la implementació del projecte i els resultats que se n’han obtingut a data d’avui.  

PLASTICØPYR és un projecte de recerca a nivell europeu que té com a objectiu prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya i evitar el seu transport cap al mar, concretament dels espais naturals situats en els Pirineus de Catalunya, Andorra i França. Des de la seva implementació, el 2020, s’ha pogut arribar a un seguit de conclusions que es compartiran amb les persones que formen part de l’equip de recerca del projecte. Les presentacions tracten, entre d’altres temàtiques; el cicle de vida dels plàstics més comuns que s’utilitzen en el turisme de muntanya; la retenció, el transport i la transferència de les partícules de plàstics als rius de muntanya; els efectes de la contaminació per plàstics sobre els ecosistemes. 

A la jornada, hi participa l’equip de sostenibilitat corporativa d’Anthesis Lavola en un workshop sobre l’economia circular dels plàstics i la identificació de potencials rutes de negoci. També hi participa l’Arantxa Arnaiz, de l’equip d’educació d’Anthesis Lavola, juntament amb la científica del CEAB Delfina Cornejo, per presentar l’activitat PLASTICØPYR SWITCH, en la qual s’ha donat suport en la conceptualització i disseny.

El dimecres 29, l’equip d’educació portarà a terme un taller amb professorat al voltant de l’activitat PLASTICØPYR SWITCH per presentar-ne la proposta educativa. Aquesta es destina als centres educatius i grups d’ensenyament no formal de Catalunya, Andorra i França, va arrancar el passat mes de maig i ofereix guies didàctiques i un quadern de camp per a la ciutadania i els escolars. Les guies, desenvolupades per afavorir el treball autònom, comparteixen el procés científic amb la població: des de la presa de mostres fins a la proposta solucions locals, passant per l’anàlisi de dades i l’elaboració de conclusions.  

S’han inscrit al taller una vintena de persones, essencialment professorat de secundària dels centres educatius d’Andorra, ja que tots ells treballen la contaminació per plàstics. De ben segur PLASTICØPYR SWITCH els és d’utilitat.  

En el marc de la celebració de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible (CMAS) 21, es convoca a les escoles i instituts a participar en una iniciativa que permeti expressar i compartir els compromisos dels infants i joves envers l’alimentació sana, justa i sostenible. Des d’Anthesis Lavola col·laborem en la dinamització de la iniciativa.  

La iniciativa ‘Ara, aquí, les escoles’ està adreçada a tots els centres d’educació infantil, primària, secundària i d’educació especial de Barcelona amb la voluntat que els infants i joves prenguin la paraula i expressin, comparteixin i visibilitzin els aprenentatges i reflexions que es generen en els centres educatius sobre el sistema alimentari. El paper d’escoles i instituts és fonamental per afavorir l’educació per la participació, el desenvolupament del pensament crític de l’alumnat, empoderar-los com a prescriptors de l’alimentació sana i sostenible, i expressar el seu compromís envers una responsabilitat compartida.   

En aquest sentit, i aprofitant l’oportunitat que ofereix la celebració de la CMAS per abordar el debat del sistema alimentari i impulsar una transició alimentària cap a la sostenibilitat, es proposa a les escoles i instituts que aprofitin allò que ja estan fent en relació amb l’alimentació sana, justa i sostenible o bé, que s’aproximin a la temàtica a partir de programes, activitats i nous recursos pedagògics creats en motiu de la CMAS. Totes les propostes educatives poden consultar-se a la web del Consorci d’Educació de Barcelona. A més, es posa a disposició una Guia amb orientacions pel professorat amb tota la informació per participar a la iniciativa i amb recursos per treballar amb l’alumnat.  

Com a resultat de treball dels centres sobre el sistema alimentari, se’ls hi proposa la creació d’un pòster visualment atractiu que transmeti un missatge potent. El pòster ha de permetre, per una banda, posar en valor els compromisos dels centres educatius envers l’alimentació més sana, justa i sostenible i, per altra, visibilitzar el poder de l’educació per sensibilitzar i per promoure la transformació del sistema alimentari. 

Els pòsters creats per diferents centres educatius formaran part d’una campanya comunicativa que es portarà a terme pels volts del 10 de desembre de 2021, Dia Mundial dels Drets Humans, per celebrar l’any de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible i per visibilitzar el potencial educatiu i creatiu de les escoles de Barcelona.  

La iniciativa es llença coincidint amb l’inici del nou curs escolar 2021-22, està promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona, amb la col·laboració d’Escoles+Sostenibles. L’equip d’Anthesis Lavola participa en la iniciativa elaborant els continguts i el disseny de la Guia amb orientacions pel professorat, fent la difusió entre la xarxa de persones que gestionen els programes, museus i activitats educatives de la ciutat que ofereixen propostes directa o indirectament relacionades amb els objectius de la CMAS, fent el seguiment de les inscripcions, i atenent dels centres educatius que participen.  

El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya aposta pel foment de les vocacions científiques entre infants i ofereix una col·lecció de narrativa infantil, activitats i recursos de divulgació científica que tenen la recerca com a eix principal. Des d’Anthesis Lavola coordinem i dinamitzem aquesta oferta educativa de manera consecutiva des de 2017 i ho seguirem fent durant el curs 2021-22.  

El programa ‘Viu la recerca amb la Laura i en Joan’ apropa la recerca científica als infants i ho fa de la mà de la col·lecció de contes infantils “La Laura i en Joan”, que tenen la recerca com a element principal de la seva trama. Aquesta col·lecció de narrativa infantil, pretén donar a conèixer la investigació que es porta a terme a Catalunya, divulgar-ne la funció social i fomentar les disciplines STEM i les vocacions científiques entre els infants, treballant des d’una perspectiva d’equitat i d’inclusió dels gèneres per tal que tot l’alumnat pugui sentir-se interpel·lat i motivat pels estudis científics i tecnològics. A més, afavoreix l’adquisició de valors com la coeducació, el respecte, la intergeneracionalitat, els bons hàbits alimentaris o l’ús de transports sostenibles.  

La col·lecció comprèn 27 contes editats que tracten temàtiques diferents com ara la medicina, la informàtica, la pedagogia, la biologia, l’arqueologia, la paleontologia, la biologia de la conservació, la nanotecnologia, la neurobiologia, la tecnologia alimentària, la fotònica i la lingüística, entre d’altres. ​Els contes s’ofereixen a centres de primària, biblioteques públiques i aules hospitalàries de Catalunya, a més es proposen 6 modalitats de sessions presencials, per a alumnat de 4t i 5è de primària i d’aules hospitalàries, en les que a més d’explicar un dels contes, es duen a terme activitats que permeten experimentar sobre la temàtica que narra el conte.  

En paral·lel, s’ofereixen maletes pedagògiques amb jocs i recursos per treballar de manera autònoma amb l’alumnat, que es deixen en préstec als centres educatius i que estan relacionades amb la temàtica d’un dels contes de la col·lecció. A més, es presta un servei d’assessorament durant la cessió de les maletes per acompanyar els/les docents en la dinamització d’aquestes. 

Des d’Anthesis Lavola portem a terme la gestió i la realització de les activitats als centres eductius que ho sol·liciten, reforçant així el nostre compromís educatiu amb la capacitació científica d’infants i joves, i vetllant pel foment de vocacions en disciplines STEM. Coordinem un equip de dues persones expertes en la dinamització d’activitats en el camp de la ciència que desenvolupen els tallers a les aules a partir d’un guió educatiu detallat per a cada conte, el qual ha estat elaborat per part de l’equip que coordina el programa i amb el suport del Departament de Recerca i Universitats. A més, l’equip d’Anthesis Lavola també realitza accions de captació i difusió dirigides a docents i gestiona el servei d’inscripcions als tallers i préstec i seguiment de les maletes pedagògiques, així com el seu correcte manteniment.  

El passat 19 de juny va tenir lloc l’In Museu, una iniciativa de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) en la qual diferents museus de la ciutat ofereixen visites a zones habitualment restringides per descobrir el seu funcionament intern de la mà de personal especialitzat. Anthesis Lavola ha col·laborat en l’organització de la jornada.  

L’In Museu ha celebrat la seva cinquena edició amb la participació de tretze centres de disciplines variades, repartits per diversos barris de Barcelona. Més de 860 persones han visitat les diferents propostes que s’oferien per conèixer de primera mà i acompanyats per personal tècnic especialitzat, alguns dels espais i processos del funcionament intern dels museus.

La jornada és una oportunitat única tant perquè la ciutadania pugui descobrir com funciona l’interior dels museus, com perquè els equips que hi treballen puguin compartir el dia a dia de la tasca de conversació i preservació que porten a terme. S’obren al públic espais restringits com ara els fons de les col·leccions, les reserves, els tallers de restauració, les biblioteques, els arxius, els laboratoris, etc. Enguany s’han organitzat les visites aplicant tots els protocols sanitaris.

En aquesta edició s’han incorporat dos nous museus: el Museu d’Arqueologia i el Museu Marítim, a més de la descoberta del Barceloneta I, la darrera primícia de l’exposició permanent del MUHBA. També hi participen el Castell de Montjuïc, El Born CCM, la Fundació Joan Miró, el MACBA, el Centre de Col·leccions del MUHBA, el Museu de la Música, el Museu del Disseny, el Museu Frederic Marès, el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes.

L’In Museu és una iniciativa de l’Institut de Cultura de Barcelona a través de la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni. En aquesta edició des d’Anthesis Lavola hem col·laborat en la coordinació i organització de la jornada, vetllant per la qualitat i viabilitat les diferents propostes d’activitats que s’organitzen en cadascun dels museus participants i pel bon funcionament de la jornada, des del moment en què s’habiliten la reserva de places fins a la realització de les visites.