El 28 de setembre té lloc a Ordino, Andorra, una conferència en el marc del projecte PLASTICØPYR per explicar la implementació de la iniciativa i els resultats obtinguts fins el moment. L’equip d’educació d’Anthesis Lavola que forma part de l’equip impulsor, participa en la jornada per explicar el projecte de ciència ciutadana PLASTICØPYR SWITCH i farà, el 29 de setembre, un taller pràctic amb el professorat dels centres educatius del país.  

Sota el títol ‘Estratègies per reduir la contaminació als ecosistemes de muntanya’ la jornada del dimarts 28 de setembre està adreçada als partners que formen part del projecte i a actors interessats en la temàtica. L’objectiu és compartir la implementació del projecte i els resultats que se n’han obtingut a data d’avui.  

PLASTICØPYR és un projecte de recerca a nivell europeu que té com a objectiu prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya i evitar el seu transport cap al mar, concretament dels espais naturals situats en els Pirineus de Catalunya, Andorra i França. Des de la seva implementació, el 2020, s’ha pogut arribar a un seguit de conclusions que es compartiran amb les persones que formen part de l’equip de recerca del projecte. Les presentacions tracten, entre d’altres temàtiques; el cicle de vida dels plàstics més comuns que s’utilitzen en el turisme de muntanya; la retenció, el transport i la transferència de les partícules de plàstics als rius de muntanya; els efectes de la contaminació per plàstics sobre els ecosistemes. 

A la jornada, hi participa l’equip de sostenibilitat corporativa d’Anthesis Lavola en un workshop sobre l’economia circular dels plàstics i la identificació de potencials rutes de negoci. També hi participa l’Arantxa Arnaiz, de l’equip d’educació d’Anthesis Lavola, juntament amb la científica del CEAB Delfina Cornejo, per presentar l’activitat PLASTICØPYR SWITCH, en la qual s’ha donat suport en la conceptualització i disseny.

El dimecres 29, l’equip d’educació portarà a terme un taller amb professorat al voltant de l’activitat PLASTICØPYR SWITCH per presentar-ne la proposta educativa. Aquesta es destina als centres educatius i grups d’ensenyament no formal de Catalunya, Andorra i França, va arrancar el passat mes de maig i ofereix guies didàctiques i un quadern de camp per a la ciutadania i els escolars. Les guies, desenvolupades per afavorir el treball autònom, comparteixen el procés científic amb la població: des de la presa de mostres fins a la proposta solucions locals, passant per l’anàlisi de dades i l’elaboració de conclusions.  

S’han inscrit al taller una vintena de persones, essencialment professorat de secundària dels centres educatius d’Andorra, ja que tots ells treballen la contaminació per plàstics. De ben segur PLASTICØPYR SWITCH els és d’utilitat.