Les campanyes de sensibilització són una gran eina per comunicar a la ciutadania els canvis i les transformacions que s’impulsen des de les ciutats en matèria de sostenibilitat. A Lavola som experts en executar aquestes accions i així ho demostrem a les campanyes que executem en col·laboració amb els ajuntaments de Barcelona i de Madrid.

Coincidint amb l’aprovació el maig del 2018 per part de la Unió Europea de la normativa comunitària de reciclar els residus urbans, incrementant gradualment el percentatge de reciclatge fins a arribar al 65% el 2035, les ciutats senten més que mai la necessitat de posar en marxa iniciatives de sensibilització dirigides a la ciutadania per tal de fer-la partícip de les accions de millora de la sostenibilitat en els àmbits urbans.

La legislació també fixa objectius graduals pel reciclatge d’envasos, tant de plàstic, de cartó i paper i d’altres materials, i la recollida selectiva de residus domèstics, els perillosos, els biològics i els tèxtils. En  aquest context, doncs, les campanyes de sensibilització de proximitat són especialment útils.

Però, com s’aconsegueix la sensibilització de la ciutadania a través d’una campanya?

Un dels protagonistes d’aquestes accions és el factor humà. En les campanyes de proximitat la tasca d’educadors i d’informadors és fonamental per fer arribar la informació a la ciutadania de manera directa i personalitzada. A més, s’incorpora així el punt de vista del ciutadà per recollir incidències, suggeriments, etc. i s’obté informació molt valuosa per ajudar a millorar la gestió de la ciutat. Així ens ho explica Tais Vidal, responsable de campanyes de Lavola.

Per optimitzar les campanyes, Lavola disposa d’un aplicatiu informàtic propi dissenyat específicament per gestionar, controlar i fer el seguiment de les campanyes d’informació i de sensibilització que s’adapta a cada client i encàrrec. L’eina permet centralitzar a temps real les principals funcions de tota campanya. L’èxit d’aquest aplicatiu s’ha posat de manifest en la gestió de la campanya per la millora de la neteja de l’Ajuntament de Barcelona que, enguany, comença la seva tercera edició comptant amb la col·laboració de Lavola.

Per donar suport a la feina que desenvolupa l’equip d’informadors i d’educadors es creen i distribueixen materials físics, com poden ser cartells, fulletons, imants, cartes, etc. Però existeix també una part d’informació que es comunica en canals digitals. Eines com els blogs o les xarxes socials faciliten la interacció amb la societat i amplifiquen els missatges que es volen transmetre. Per la campanya “Acierta con la orgànica” de l’Ajuntament de Madrid, desenvolupada amb la col·laboració de Lavola, es creen continguts digitals i es dinamitzen els canals online creats expressament per la campanya de manera periòdica. Per aquesta campanya també hi ha prevista la realització d’accions publicitàries en autobusos, banderoles o a través de mitjans de comunicació.

Les campanyes també poder recolzar-se amb múltiples accions de comunicació pensades estratègicament per a cadascun dels públics als quals ens dirigim. Són propostes creatives i originals que busquen generar un impacte en la ciutadania, transmetre els valors de la cultura de sostenibilitat compartida i fer-los còmplices del missatge.

Un bon recurs de comunicació i de motivació és la teatralització, proposant la realització d’espectacles breus a peu de carrer o a llocs significatius com poden ser els centres educatius, per traslladar valors i hàbits sostenibles. Precisament les escoles i els instituts són espais molt rellevants on arrelar les campanyes i on comunicar missatges de sostenibilitat, per aquesta raó es proposen activitats educatives a les aules com a acció complementaria de les campanyes de sensibilització.

Altres accions divulgatives que s’emprenen poden ser exposicions itinerants que s’exhibeixin a instal·lacions o equipaments municipals com ara mercats, centres comercials, centre cívics, etc. o bé l’organització de visites a instal·lacions que gestionen el tractament de residus per conscienciar sobre la repercussió de les accions com a consumidors i generadors de residus.

És també d’utilitat desenvolupar jornades d’informació i de sensibilització als districtes del municipi en qüestió i comptar amb l’aliança dels agents de proximitat dels barris on s’actua per arribar als veïns, comerciants, etc.  O bé jornades de treball per fomentar l’intercanvi d’idees i d’experiències entre els agents implicats en la neteja d’espais públics i la recollida de residus a les ciutats. Recentment en el marc de la campanya ‘Acierta con la orgánica” que es dur a terme hem col·laborat en l’organització de la II Jornada commemorativa dels serveis generals de neteja, recollida de residus i equipaments urbans sota el títol “Por un Madrid más limpio: nuevos desafíos”, que va aplegar més de tres-cents assistents i va comptar amb la participació de Manuela Carmena, alcaldessa de Madrid, i de Carles Vázquez, director de Neteja i de Gestió de Residus de l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres.

 

El conjunt d’aquestes i d’altres accions, sumades a una metodologia curosa de seguiment que permeti analitzar-ne l’impacte, son elements clau per desenvolupar amb èxit de les campanyes de sensibilització  perquè la societat es senti part del canvi i transformació que impulsa el seu ajuntament o municipi.

Properament, l’equip de Lavola de campanyes, de comunicació i de residus, impartirà un curs per a la Universitat de València que consistirà en nou càpsules formatives en matèria de campanyes de sensibilització ciutadana.