L’equip de campanyes d’Anthesis Lavola ha realitzat al llarg de l’estiu una campanya de sensibilització i d’informació en els establiments del sector Horeca (bars, cafeteries, restaurants, discoteques, pubs, càmpings, hotels, etc.) per Ecovidrio; es tracta d’uns establiments clau per a la correcta gestió de residus d’envasos de vidre.

Per tercer any consecutiu Ecovidrio ha confiat amb Anthesis Lavola per dissenyar i coordinar una campanya de sensibilització enfocada a visitar i informar a diferents establiments Horeca sobre la correcta gestió dels residus d’envasos de vidre. És un sector que genera el 50% dels residus d’envasos de vidre i, concretament a l’estiu, es generen el 30% dels envasos de tot l’any. Per això, la campanya s’ha portat a terme durant el juliol i la primera setmana d’agost a les localitats del litoral català de la Costa Brava (la zona nord, sud i centre), Barcelona, el Maresme i Tarragona. El nombre aproximat d’establiments, indicats per Ecovidrio, que s’han visitat durant quatre setmanes és de 2.400.

La campanya ha tingut per objectius acompanyar, recolzar i corregir les pràctiques en aquells establiments que gestionen incorrectament la fracció del vidre que generen i informar-los sobre la manera correcta de fer-ho per canviar la situació. Per mitjà de la sensibilització i la informació, es busca que les persones responsables dels establiments s’impliquin i es corresponsabilitzin en la separació i la recollida dels residus d’envasos de vidre, fent-ne una correcta gestió, acord amb la normativa vigent. Per facilitar-ne el reciclatge, s’ha lliurat un contenidor proporcionat per Ecovidrio en els establiments que encara no feien la separació.

Per tal d’assolir aquests objectius s’ha comptat amb un equip de sis persones informadores (una per cadascuna de les sis zones establertes), les quals han realitzat una visita a cada establiment, han fet el seguiment i recull de dades, així com l’avaluació de l’estat dels contenidors de vidre dels locals. En finalitzar la campanya l’equip que coordina el projecte des d’Anthesis Lavola ha elaborat un informe final a partir de les valoracions de l’equip d’informadors.

Des d’Anthesis Lavola s’ha format a l’equip amb els continguts i missatges clau de la campanya, així com en les estratègies de comunicació per generar situacions de complicitat amb les persones responsables dels establiments i promoure una implicació real en la gestió dels residus de vidre. A més de la formació específica sobre la temàtica, també s’han tingut en compte els protocols de seguretat i prevenció relacionats amb la Covid-19 i, donada la casuística de l’època de l’any i les zones on ha tingut lloc la campanya, s’han estipulat un seguit de recomanacions relacionades amb les altes temperatures; tot plegat per garantir que els equips d’informadors puguin desenvolupar la seva tasca amb les millors condicions i garanties, i traslladar al client responsabilitat i confiança en la manera de fer d’Anthesis Lavola.