A finals de desembre, el punt informatiu itinerant sobre Residu Zero de la ‘Campanya informativa de l’Emergència climàtica i la salut de les persones en relació a la neteja i gestió correcta dels residus’ de  l’Ajuntament de Barcelona, va finalitzar el seu recorregut pels diferents barris de la ciutat. L’experiència d’aquesta instal·lació, amb un format innovador i adaptat a la situació sanitària, ha servit per sensibilitzar a la ciutadania apel·lant a les seves emocions.

Partint de la premissa que sense emoció no hi ha aprenentatge significatiu, el punt informatiu ha proposat a la ciutadania una experiència que convida a reflexionar sobre la necessitat urgent d’aplicar accions de prevenció, reutilització i millora de la recollida selectiva de residus per contribuir a frenar l’emergència climàtica desplegant l’estratègia de Residu Zero. El punt informatiu ha estat concebut, dissenyat i produït per l’equip de campanyes d’Anthesis Lavola com a part de les accions de la Campanya que es porta a terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Es tracta d’una instal·lació visual formada per tres peanyes amb vitrines per explicar de forma gràfica i atractiva el concepte Residu Zero, tot proposant una dinàmica a les persones que s’hi acosten. Es compta amb un equip de dues persones educadores ambientals per dinamitzar el punt informatiu, facilitar la interacció amb la ciutadania i afavorir la generació de converses que serveixen per sensibilitzar sobre la importància de prevenir la generació de residus.

La primera peanya està concebuda a partir de la idea d’autòpsia de residus, consistent en una auditoria per analitzar quina tipologia i quina quantitat de productes reciclables, compostables, o reutilitzables es llencen al contenidor del rebuig. Així doncs, en la vitrina es pot veure el contingut d’una bossa d’escombraries tipus que podria haver estat extreta d’un contenidor gris qualsevol de la ciutat i s’hi dona una informació clau: els barcelonins i barcelonines generen més de 480 quilos de residus per persona a l’any. A partir d’aquesta informació l’equip d’educadors convida a la ciutadania a preguntar-se quins d’aquests residus podrien haver-se reciclat, quins podien haver-se estalviat a partir d’hàbits de prevenció.

Vols conèixer de primera mà la feina que fa l’equip de persones que treballa en la campanya? Mira el vídeo.

En la vitrina de la segona peanya es mostren els residus destriats segons les diferents tipologies de materials i s’informa d’un resultat contundent: més del 90 % dels nostres residus es podrien convertir en recursos si els separem i gestionem correctament. A partir d’aquesta vitrina es pregunta a la ciutadania quina és la fracció amb més quantitat i s’explica l’afectació dels diferents residus sobre el canvi climàtic.

Finalment es mostra una vitrina amb una fotografia de Barcelona que convida a reflexionar som seria una ciutat sense residus, aplicant la filosofia del residu zero, i com aquest fet faria millorar la qualitat de vida de les persones.

En aquesta peanya es facilita la descarrega de material informatiu a través de la tecnologia QR i NFC, la qual garanteix el compliment de les mesures sanitàries i alhora minimitza la generació de residus. Aquest tipus de tecnologia també s’utilitza en la campanya per part dels equips d’informadors de carrer i es porta a terme a través de la solució ZeroFlyer®, desenvolupat per Anthesis Lavola, com a eina per facilitar informació d’una manera sostenible i segura enfront les mesures sanitàries de la pandèmia.