Recentment s’ha publicat l’ ‘Estratègia d’Educació Ambiental. Horitzó 2030 ‘de Castella-la Manxa. Un document adreçat a la ciutadania per donar a conèixer el treball d’anàlisi, conceptualització i elaboració de el document estratègic que Anthesis Lavola va realitzar juntament amb la Junta de Castella-la Manxa (JCCM).

L’elaboració de la estratègia sorgeix arran de la necessitat de revisar l’anterior Pla Regional d’Educació Ambiental de Castella-la Manxa (2003) per incorporar una visió de futur que tingui en compte les tendències de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) així com noves metodologies educatives.

Per dur a terme el procés de conceptualització i elaboració del document, la Conselleria de Desenvolupament Sostenible de la JCCM va confiar en l’equip de consultoria d’Anthesis Lavola, que van plantejar un procés d’anàlisi i diagnòstic previ a partir de sessions de participació, que es va portar a terme l’estiu de 2018. L’objectiu de les sessions era doble; d’una banda fer partícips actors i entitats de realitat local de Castella-la Manxa vinculades amb temàtica ambiental i educativa, incloent a personal de l’administració, entitats socials, i la ciutadania organitzada. I d’altra banda generar una reflexió i debat al voltant de el futur de l’Educació per a la Sostenibilitat a Castella-la Manxa.

Per dur a terme les cinc sessions de participació es va aplicar la metodologia pròpia d’Anthesis Lavola Meetfulness®. A més, per completar el procés d’anàlisi es van enviar enquestes sectorials segons grups d’interès en format online i es va realitzar un seminari virtual perquè qualsevol persona interessada en el procés que no pogués participar de manera presencial disposés d’una alternativa per expressar i aportar la seva opinió. També es va elaborar un mapa d’equipaments relacionats amb la divulgació ambiental i recursos educatius sobre EDS a Castella-la Manxa.

El resultat de la feina realitzada ha estat un document marc que estableix les línies estratègiques, els objectius i la proposta d’accions assolibles i avaluables per generar i intensificar iniciatives en diferents àmbits per tal d’avançar cap a un futur més sostenible. L’Estratègia s’articula a través de 5 objectius, 12 línies estratègiques i 55 accions concretes a desenvolupar en un horitzó de cinc anys (2020-2025). El document resum per a la ciutadania pot consultar aquí.

Per a l’equip de Anthesis Lavola, poder participar en l’assessorament i dinamització del procés ha estat una experiència molt enriquidora. Especialment per poder establir contactes i treballar de forma col·laborativa amb prop de 50 persones en les sessions presencials, escoltar i recollir, debatre i reflexionar amb l’equip tècnic de la Conselleria i aportar la nostra experiència en metodologies, anàlisi i visió estratègica. Va ser un plaer, a més, recórrer les províncies de Castella-la Manxa i acostar-nos a la realitat d’aquest extens i variat territori.