Entrades

Amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania de la importància de l’reciclatge i del seu paper clau en el procés, des Ecovidrio s’ha impulsat la campanya itinerant, Tu ets la Peça clau, una acció informativa de proximitat, adreçada a la ciutadania i als el públic escolar, amb la qual sensibilitzar d’una forma dinàmica i interactiva, sobre la relació de l’reciclatge i el medi ambient.

La campanya, “Tú eres la pieza clave”, consisteix en un punt informatiu interactiu que ha itinerat durant els mesos de maig i juny a Castella la Manxa i de setembre a novembre estarà a la Comunitat de Madrid. Un equip d’educadors/es ambientals són els encarregats de dinamitzar l’activitat, centrada en dos mòduls interactius, ideats expressament per a aquesta campanya per part de l’equip d’educació i de disseny de Anthesis Lavola. Els mòduls, formats per diferents circuits, sensors i elements electrònics, permeten generar un símil amb el procés de reciclatge que s’acciona quan dipositem el vidre al contenidor adequat.

La interacció comença quan les persones que s’acosten a punt informatiu dipositen un envàs de vidre en un contenidor domèstic situat al punt informatiu; en aquest moment s’acciona una bola que inicia un trajecte pel circuit dels mòduls, de reacció en cadena. A partir d’aquí, les decisions que hauran de prendre els usuaris / es durant el recorregut de la bola, el portaran a activar una sèrie de missatges informatius i de sensibilització sobre el reciclatge del vidre. L’equip de Programes educatius d’Anthesis Lavola ha estat l’encarregat de desenvolupar la campanya i de coordinar l’equip d’informadors que sensibilitzaran la ciutadania i als al públic escolar, així com d’elaborar els guions didàctics per dur a terme la dinamització de l’activitat interactiva. La captació de centres educatius a les ciutats on ha tingut lloc la itinerància ha estat portada a terme per part de la secretaria tècnica de Anthesis Lavola. A Castella-la Manxa ha hagut una participació de prop de mil cinc-centes persones, entre ciutadania i escolars.

Pel projecte s’ha comptat amb el suport de l’equip de Comunicació, que ha dissenyat i produït el punt informatiu interactiu així com el disseny de la imatge gràfica de la campanya.
Amb aquest punt informatiu interactiu es vol transmetre els missatges de la importància de la circularitat en el cicle de l’reciclatge de l’vidre i el paper de la ciutadania a l’hora de començar aquest cicle.

A finals de desembre, el punt informatiu itinerant sobre Residu Zero de la ‘Campanya informativa de l’Emergència climàtica i la salut de les persones en relació a la neteja i gestió correcta dels residus’ de  l’Ajuntament de Barcelona, va finalitzar el seu recorregut pels diferents barris de la ciutat. L’experiència d’aquesta instal·lació, amb un format innovador i adaptat a la situació sanitària, ha servit per sensibilitzar a la ciutadania apel·lant a les seves emocions.

Partint de la premissa que sense emoció no hi ha aprenentatge significatiu, el punt informatiu ha proposat a la ciutadania una experiència que convida a reflexionar sobre la necessitat urgent d’aplicar accions de prevenció, reutilització i millora de la recollida selectiva de residus per contribuir a frenar l’emergència climàtica desplegant l’estratègia de Residu Zero. El punt informatiu ha estat concebut, dissenyat i produït per l’equip de campanyes d’Anthesis Lavola com a part de les accions de la Campanya que es porta a terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Es tracta d’una instal·lació visual formada per tres peanyes amb vitrines per explicar de forma gràfica i atractiva el concepte Residu Zero, tot proposant una dinàmica a les persones que s’hi acosten. Es compta amb un equip de dues persones educadores ambientals per dinamitzar el punt informatiu, facilitar la interacció amb la ciutadania i afavorir la generació de converses que serveixen per sensibilitzar sobre la importància de prevenir la generació de residus.

La primera peanya està concebuda a partir de la idea d’autòpsia de residus, consistent en una auditoria per analitzar quina tipologia i quina quantitat de productes reciclables, compostables, o reutilitzables es llencen al contenidor del rebuig. Així doncs, en la vitrina es pot veure el contingut d’una bossa d’escombraries tipus que podria haver estat extreta d’un contenidor gris qualsevol de la ciutat i s’hi dona una informació clau: els barcelonins i barcelonines generen més de 480 quilos de residus per persona a l’any. A partir d’aquesta informació l’equip d’educadors convida a la ciutadania a preguntar-se quins d’aquests residus podrien haver-se reciclat, quins podien haver-se estalviat a partir d’hàbits de prevenció.

Vols conèixer de primera mà la feina que fa l’equip de persones que treballa en la campanya? Mira el vídeo.

En la vitrina de la segona peanya es mostren els residus destriats segons les diferents tipologies de materials i s’informa d’un resultat contundent: més del 90 % dels nostres residus es podrien convertir en recursos si els separem i gestionem correctament. A partir d’aquesta vitrina es pregunta a la ciutadania quina és la fracció amb més quantitat i s’explica l’afectació dels diferents residus sobre el canvi climàtic.

Finalment es mostra una vitrina amb una fotografia de Barcelona que convida a reflexionar som seria una ciutat sense residus, aplicant la filosofia del residu zero, i com aquest fet faria millorar la qualitat de vida de les persones.

En aquesta peanya es facilita la descarrega de material informatiu a través de la tecnologia QR i NFC, la qual garanteix el compliment de les mesures sanitàries i alhora minimitza la generació de residus. Aquest tipus de tecnologia també s’utilitza en la campanya per part dels equips d’informadors de carrer i es porta a terme a través de la solució ZeroFlyer®, desenvolupat per Anthesis Lavola, com a eina per facilitar informació d’una manera sostenible i segura enfront les mesures sanitàries de la pandèmia.

La Campanya informativa de l’Emergència Climàtica i la salut de les persones en relació a la neteja i gestió correcta dels residus que es porta a terme des de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha sumat a les accions de la Setmana Europea de Prevenció de Residus 2020. Per l’ocasió s’ha produït un vídeo per les xarxes socials i s’ha programat un webinar; expliquem el resultat de les accions.

Entre el 21 i el 29 de novembre es va celebrar la Setmana Europea de Prevenció de Residus, una cita anual a la qual l’Ajuntament de Barcelona va sumar-se amb un seguit d’activitats per evidenciar d’una manera pedagògica l’impacte dels residus que es generen habitualment en les llars. Entre les diferents propostes, i en el marc de la ‘Campanya informativa de l’Emergència Climàtica i la salut de les persones en relació a la neteja i gestió correcta dels residus’ que es porta a terme al llarg del tot l’any 2020, l’equip d’Anthesis Lavola que coordina el projecte ha conceptualitzat, dissenyat i portat a terme dues accions notòries de sensibilització en col·laboració amb l’Ajuntament.

Es tracta d’accions que tenen un missatge comú; avançar cap el residu zero a la ciutat de Barcelona, i s’han ideat perquè tinguin una correlació entre elles. Les propostes estan adaptades a la realitat sanitària actual i estan concebudes per poder-se difondre i viralitzar a traves de canals digitals.

  • L’autòpsia de residus

Què llencen els barcelonins i barcelonines al contenidor de rebuig? Per esbrinar-ho, s’ha proposat a tres persones conegudes pel públic i alhora compromeses amb la sostenibilitat que realitzessin una autòpsia de residus obrint tres bosses de brossa del contenidor rebuig. Es tracta d’una acció dirigia a tota la ciutadania que té per objectiu difondre el concepte residu zero entre el gran públic fent èmfasi en la prevenció i en la separació de redius, i fer una crida a la corresponsabilitat ciutadana.

Els protagonistes han sigut la cuinera Ada Parellada, el meteoròleg Francesc Mauri i la instagramer i activista ambiental Carlota Bruna. Per realitzar l’acció han seguit la metodologia de @Rezerocat i a més de separar els residus per les quatre categories establertes (Evitables, Compostables, Reciclables i Rebuig) també els han diferenciat segons el tipus de residu: rebuig, matèria orgànica, paper i cartró, envasos lleugers i vidre. Aquesta caracterització dels residus mostra, per una banda, com moltes d’aquestes deixalles podrien ser reaprofitades per a una nova vida permet i, per altra banda, permet estimar les emissions de gasos d’efecte hivernacle que es podrien evitar separant correctament els residus.

Fruit de l’acció s’han produït cinc peces audiovisuals que s’han llençat a les xarxes socials per tal de tenir major repercussió i impacte viral. Els resultats de l’autòpsia es pot veure en aquest vídeo i aquí pots veure l’experiment amb els tres protagonistes.

  • Taula rodona virtual “Barcelona, Residu Zero: actuem contra l’emergència climàtica a través de la prevenció, el reciclatge i l’economia circular”

El dijous 26 de novembre va tenir lloc un webinar en el qual es va parlar sobre l’impacte dels residus que generem a la ciutat, i es van compartir els avenços i els reptes de l’Estratègia Residu Zero com a eina indispensable per contribuir a l’ús eficient dels recursos i a la reducció de les emissions. El punt de partida de les intervencions serà una selecció de residus que s’han trobat en l’autòpsia.

Per la sessió es va comptar amb la intervenció d’Eloi Badia, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica per parlar de l’Estratègia Residu Zero de Barcelona i dels nous models de recollida de residus en el context de la Declaració d’emergència climàtica. En la taula rodona, moderada pel periodista i activista climàtic Bruno Sokolowicz, hi van participar Rosa García, directora general de la Fundació Rezero, Núria Nubiola, fundadora de l’empresa de moda circular Back to Eco – Infinit Denim; i Laura Talens, investigadora de l’ICTA-UAB especialitzada en gestió de recursos per a una economia circular. Algunes de les principals reflexions de la sessió van ser: la necessitat d’explorar i implantar nous models de recollida més individualitzats deixant enrere la idea de disposar dels contenidors sempre a l’abast, la dificultat de reciclatge que actualment suposen els residus tecnològics i el gran volum que se’n genera i la importància de fomentar un consum conscient entre les persones consumidores per passar a comprar serveis enlloc de productes. Finalment es va donar a conèixer l’experiència d’una empresa que treballa amb l’economia circular i que contribueix a reduir la petjada dels residus tèxtils, estalviant materials i reduint les emissions de CO2.

A més d’aquestes dues accions, durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus, un equip d’informadors d’Anthesis Lavola ha acompanyat la campanyaAquí comença el mar’. L’acció vol conscienciar sobre la gran quantitat de residus que arriben al mar a través del embornals dels barris de Barcelona i que provoquen efectes nocius al medi marí. L’equip de persones informadores es situen al costat dels embornals per sensibilitzar a la ciutadania sobre aquesta problemàtica, la qual ve reforçada per plaques informatives que s’han col·locat a un centenar d’embornals amb el missatge:  “Aquí comença el mar. No hi llencis res”. 

L’equip de campanyes d’Anthesis Lavola ha realitzat al llarg de l’estiu una campanya de sensibilització i d’informació en els establiments del sector Horeca (bars, cafeteries, restaurants, discoteques, pubs, càmpings, hotels, etc.) per Ecovidrio; es tracta d’uns establiments clau per a la correcta gestió de residus d’envasos de vidre.

Per tercer any consecutiu Ecovidrio ha confiat amb Anthesis Lavola per dissenyar i coordinar una campanya de sensibilització enfocada a visitar i informar a diferents establiments Horeca sobre la correcta gestió dels residus d’envasos de vidre. És un sector que genera el 50% dels residus d’envasos de vidre i, concretament a l’estiu, es generen el 30% dels envasos de tot l’any. Per això, la campanya s’ha portat a terme durant el juliol i la primera setmana d’agost a les localitats del litoral català de la Costa Brava (la zona nord, sud i centre), Barcelona, el Maresme i Tarragona. El nombre aproximat d’establiments, indicats per Ecovidrio, que s’han visitat durant quatre setmanes és de 2.400.

La campanya ha tingut per objectius acompanyar, recolzar i corregir les pràctiques en aquells establiments que gestionen incorrectament la fracció del vidre que generen i informar-los sobre la manera correcta de fer-ho per canviar la situació. Per mitjà de la sensibilització i la informació, es busca que les persones responsables dels establiments s’impliquin i es corresponsabilitzin en la separació i la recollida dels residus d’envasos de vidre, fent-ne una correcta gestió, acord amb la normativa vigent. Per facilitar-ne el reciclatge, s’ha lliurat un contenidor proporcionat per Ecovidrio en els establiments que encara no feien la separació.

Per tal d’assolir aquests objectius s’ha comptat amb un equip de sis persones informadores (una per cadascuna de les sis zones establertes), les quals han realitzat una visita a cada establiment, han fet el seguiment i recull de dades, així com l’avaluació de l’estat dels contenidors de vidre dels locals. En finalitzar la campanya l’equip que coordina el projecte des d’Anthesis Lavola ha elaborat un informe final a partir de les valoracions de l’equip d’informadors.

Des d’Anthesis Lavola s’ha format a l’equip amb els continguts i missatges clau de la campanya, així com en les estratègies de comunicació per generar situacions de complicitat amb les persones responsables dels establiments i promoure una implicació real en la gestió dels residus de vidre. A més de la formació específica sobre la temàtica, també s’han tingut en compte els protocols de seguretat i prevenció relacionats amb la Covid-19 i, donada la casuística de l’època de l’any i les zones on ha tingut lloc la campanya, s’han estipulat un seguit de recomanacions relacionades amb les altes temperatures; tot plegat per garantir que els equips d’informadors puguin desenvolupar la seva tasca amb les millors condicions i garanties, i traslladar al client responsabilitat i confiança en la manera de fer d’Anthesis Lavola.

Amb la nova normalitat s’han reprès els projectes que impliquen contacte entre persones. La normativa sanitària s’ha integrat en el dia a dia dels projectes i des de la responsabilitat i la prevenció, els equips d’Anthesis Lavola treballem perquè les mesures de distanciament físic no vagin en detriment de l’apropament social; volem seguir generant situacions de complicitat amb els públics que motivin l’aprenentatge i l’adopció dels valors de la sostenibilitat.

Com encaren els reptes de la nova normalitat les diferents solucions de l’àmbit de persones Sostenibles d’Anthesis Lavola?

MUSEUS DE CIÈNCIA I CENTRES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Els equips de persones que treballen en els diferents serveis que prestem a museus i centres estan en contacte directe amb els visitants, són la cara visible dels equipaments i les primeres persones a les quals es dirigeix el públic. Ara que els taulells i les persones que hi treballen han incorporat les mesures de seguretat i d’higiene pertinents, l’acollida i atenció als visitants necessita posar més accent en l’empatia i el tracte proper per naturalitzar les barreres físiques de distanciament. Així doncs, els equips han potenciat les bones pràctiques ja habituals en la rebuda i l’acollida dels visitants perquè les persones visitants puguin sentir-se ben ateses i traslladar les informacions clau de cada centre o equipament.

A l’hora de dinamitzar d’activitats o visites, els equips educatius han adaptat l’oferta i replantejat les dinàmiques per ajustar-les a la nova situació, com també s’han canviat alguns materials per fer-los més segurs. Igualment, en alguns projectes, els equips educatius han passat de tenir un paper de facilitadors en la descoberta del públic a partir de la interacció amb els recursos didàctics, a desenvolupar un rol de mediadors i sent les mans dels visitants per garantir les condicions d’higiene. Aquesta nova situació suposa un benefici pels nostres equips educatius, especialment en museus de ciència com el CosmoCaixa on s’aprofita la presència dels educadors especialitzats a les sales per divulgar coneixements científics amb una mediació personalitzada i on els visitants poden aprofundir en els continguts de la sala.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

L’equip Anthesis Lavola que dissenya i gestiona campanyes, sempre ha apostat per la sensibilització generant situacions de complicitat amb la ciutadania que facilitin la comunicació i transmissió dels missatges clau de cada campanya. Les persones informadores que treballen a peu de carrer afronten, per la tessitura de la seva feina, el repte d’interactuar amb la ciutadania procurant captar el seu interès i complicitat; amb la nova normalitat s’afegeix la dificultat de dirigir-se a elles procurant no violentar-les a causa de les mesures de distanciament físic recomanades. Per facilitar aquestes situacions, en la represa de la campanya residus i canvi climàtic de l’Ajuntament de Barcelona, per exemple, s’han reubicat els punts d’informació escollint carrers i places àmplies per garantir el distanciament físic, a més a més de facilitar a totes les persones informadores equips de protecció individuals. En aquesta represa, també s’han tingut en compte altres aspectes relacionats amb el discurs i l’argumentari, ampliant els continguts que relacionen el canvi climàtic amb la pandèmia i els nous residus que es generen arran de la Covid (mascaretes, guants, etc.). Alhora, el disseny de la campanya preveia la realització de dues accions de gran impacte i repercussió en la ciutat, les quals s’estan conceptualitzant de nou per combinar la part presencial i la digital.

Igualment, per evitar la distribució d’elements físics de difusió tant pel risc de contagi com per la generació de nous residus, es posa en pràctica el sistema innovador ZeroFlyers. Consisteix en la transmissió de continguts directament al mòbil de l’usuari amb la tecnologia NFC. És un sistema dissenyat per Anthesis Lavola que ja s’ha utilitzat en altres campanyes i que ha sorgit de la reflexió que les campanyes de comunicació sobre sostenibilitat han de ser sostenibles en si mateixes i servir d’exemple, és a dir, han de tendir al Residu Zero.

PROGRAMES EDUCATIUS

Els programes educatius adreçats a infants i joves estan reprenent les activitats presencials estan reprenent les activitats presencials a l’aire lliure. S’adrecen a infants i joves de grups d’entitats de lleure i casals, amb ràtios reduïdes i aplicant mesures de seguretat i d’higiene. Des del tancament dels centres educatius els programes que gestionem han dut a terme una transformació a través dels canals digitals i les plataformes online per tal de poder seguir oferint recursos eductius als centres i sessions dinamitzades online que convidin a descobrir espais físics amb estratègies de participació telemàtiques. Els programes d’educació ambiental ‘Com funciona Barcelona?’ i ‘Compartim un futur’ de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona respectivament, són un exemple de la renovació de l’oferta d’activitats. Tot i la realització de visites presencials durant l’estiu, encara s’han sol·licitats activitats dinamitzades en línia per part de grups de lleure. I és que la logística de l’organització dels grups d’infants pel que fa al compliment de les ràtios de seguretat i de garantir la traçabilitat, són forts condicionats per a la represa de la normalitat a l’hora de fer sortides fora dels centres educatius.

De cara al curs vinent, l’equip de programes educatius d’Anthesis Lavola afronta un repte complex i és que les incerteses de com serà la tornada a les aules fa que els programes treballin amb diversos escenaris: el d’una oferta presencial amb la dinamització dels equips educatius; una programació online complementària a les activitats de les aules sense la presència dels equips educatius, una oferta totalment telemàtica o bé, la combinació d’ambdues per donar una resposta permeable a les diferents situacions que puguin donar-se.

CONSULTORIA EDUCATIVA

Des del punt de vista del disseny d’activitats educatives, la conceptualització i la producció de materials i recursos didàctics, l’equip de consultoria educativa d’Anthesis Lavola sempre ha apostat per la innovació i les noves tendències en metodologies emergents. Ara, més que mai, cal anticipar les noves necessitats a l’hora de concebre projectes educatius per donar resposta a escenaris incerts. Així, en el disseny d’activitats noves ja estem treballant en propostes en format online i digital que permetin garantir l’accés als usuaris en cas d’una nova situació de confinament i que siguin un recurs permanent i de futur per al client. En la creació d’aquests projectes pren especial importància la comunicació dels continguts, i l’adaptació de formats i canals telemàtics a les diferents tipologies de públics.

Igualment, en relació amb activitats ja existents, serà necessari anticipar als nostres clients la necessitat de transformar o adaptar els recursos, com és el cas de l’actualització del recurs digital del ‘Laboratori de l’aigua’ portada a terme per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En aquesta línia, convé pensar en la producció de materials i recursos didàctics digitals a través de plataformes que permetin la interacció i la creació de propostes innovadores i generar continguts educatius pensats per ser consultables en línia. Aquests recursos obren els reptes de garantir l’accés dels recursos a la diversitat de col·lectius als quals ens dirigim, tenint en compte aspectes com la “bretxa” digital i l’accessibilitat. 

Respecte a les produccions de materials físics, esdevé rellevant en el procés de disseny preveure la interacció amb els materials d’usuaris i persones educadores per tal que  puguin desinfectar-se amb facilitat, garantint el temps en l’execució de l’activitat per poder-ho fer amb garanties de seguretat.

Les mesures sanitàries aplicades arran de la COVID-19 ens obliguen a mantenir un distanciament físic entre les persones però, en canvi, socialment necessitem sentir-nos més a prop que mai. Ha estat necessari buscar noves fórmules d’acostament social per mantenir-nos units i, les campanyes de sensibilització són un clar exemple de la importància de la proximitat entre persones per aconseguir els objectius desitjats.

L’essència de les campanyes de sensibilització ambiental és la relació que s’estableix amb la ciutadania per a comunicar el missatge. La majoria d’aquestes accions es realitzen a peu de carrer, interpel·lant directament a la ciutadania, aplicant estratègies i eines de la comunicació no verbal per generar empatia i aconseguir la complicitat dels interlocutors per sensibilitzar-los sobre una determinada temàtica.

És possible generar proximitat social en el nou context de distanciament físic? la campanya ‘Acierta con la orgánica’ de l’Ajuntament de Madrid ha transformat i adaptat a les noves circumstàncies per seguir amb els seus objectius essencials: la sensibilització i informació sobre la recollida d’aquest tipus de residus. L’equip d’Anthesis Lavola que gestiona el projecte juntament amb l’equip responsable de l’Ajuntament de Madrid, han reaccionat amb creativitat i eficiència, adaptant els objectius de la campanya a nous canals i creant nous recursos educatius i divulgatius.

Nova estratègia en xarxes socials

La campanya ja disposava d’un perfil de Twitter i, per adaptar-se a les noves circumstàncies s’han creat tres perfils més a Instagram, Facebook i un canal de YouTube. Aquests canals són eines fonamentals per mantenir i enfortir el contacte amb els públics als quals es dirigeix ​​la campanya ja que, a través d’ells, s’obren espais d’interacció i debat i s’ofereixen continguts informatius.

S’ha dissenyat una nova estratègia en xarxes socials consistent, d’una banda, en l’augment de la freqüència de publicacions tant en xarxes socials com en el blog de la campanya, i en publicacions municipals (Diari de Madrid). D’altra banda, s’han elaborat i produït de continguts específics per a cadascun dels canals, oferint a més una programació periòdica de trobades en línia. Des de l’inici del confinament s’han programat xats en directe per Instagram i Twitter, convocant cites virtuals setmanals a les xarxes per respondre preguntes en directe als seguidors i seguidores (dimarts de 17 a 18 h, a través de Twitter i de 18 ha 19 h, a través d’Instagram).

Ampliació de l’entorn web

La campanya ha elaborat un Google site com a repositori d’activitats i propostes educatives. S’ha organitzat segons els diferents tipus de públics (alumnat d’infantil, primària i secundària, i ciutadania en general), perquè els docents puguin compartir-los amb l’alumnat o bé perquè la ciutadania pugui consultar-los. Entre els continguts que es poden trobar en aquest entorn virtual hi ha guies de separació de residus, materials imprimibles, vídeo-tallers, vídeos animats, jocs interactius, passatemps, manualitats, etc. A més es pot fer una visita virtual a l’exposició “Canviem la mirada sobre els residus”, una proposta basada en l’exposició itinerant de la campanya per conèixer més de prop quin paper tenim els ciutadans en la producció de residus i la seva gestió.

A més, a petició de el client, s’ha creat una nova secció al web corporatiu per recopilar totes les recomanacions relacionades amb els residus.

Formació i recursos educatius online

Un dels eixos fonamentals de la campanya és el programa educatiu. Amb els centres educatius tancats s’han trobat noves maneres de generar continguts sobre educació ambiental consistents en la producció de vídeo-tallers o vídeos animats. L’equip d’educadors i d’informadors ambientals de la campanya exposen coneixements rellevants alhora que fan demostracions pràctiques per revelar informacions, per exemple generen contingut sobre l’economia circular o l’energia orgànica.

Aquestes produccions es publiquen al canal de YouTube i al web de recursos educatius, i estan a disposició dels docents i de la ciutadania en general.

A més, des d’aquesta setmana la campanya amplia el seu abast transformant el programa educatiu presencial en un programa a distància, oferint activitats d’aula per videoconferència, teatre a distància i taller de compostatge online.

Igualment, des de l’inici del confinament com a eina de formació a distància s’han programat webinars informatius setmanals (dijous de 18 h a 19 h).

Informació i atenció telefònica

En paral·lel a les accions digitals, la campanya se segueix amb la tasca de sensibilització i informació mitjançant trucades informatives i d’avaluació de el sistema de recollida de residus a la ciutadania. S’han realitzat accions telefòniques als aliats dels districtes participants de la campanya i també s’han realitzat enquestes per telèfon sobre el servei de recollida del residu orgànic.

L’adaptació i transformació de la campanya és un cas d’èxit que, d’una banda, posa en valor la importància d’establir relacions de confiança amb els nostres clients perquè, juntament amb els equips d’Anthesis Lavola, es puguin assolir els objectius dels projectes. I, d’altra banda, posa en relleu la capacitat d’innovació i la versatilitat de l’equip de campanyes demostrant un compromís amb la tasca de sensibilització ambiental.

La crisi generada arran de la pandèmia del COVID-19 ha impactat en la nostra manera d’entendre i relacionar-nos amb el món, la ciutat i amb els nostres veïns i veïnes. Les administracions locals necessitaran la seva complicitat i compromís per fer front als reptes de la nova normalitat que s’entreveuen, i les campanyes d’informació i sensibilització són elements essencials en aquest procés. 

Les conseqüències socials, ambientals i econòmiques seran molt importants i caldrà que els municipis desenvolupin estratègies innovadores i ambicioses per donar resposta a les noves necessitats de comunicació i informació a la ciutadania. L’escenari post-confinament ens ofereix grans reptes i grans oportunitats.  

Els nous reptes dels municipis

En el molt curt termini els ajuntaments estan cridats a jugar un paper protagonista en la  comunicació i la sensibilització a la ciutadania, el comerç i els serveis, els visitants, etc., sobre les pautes de comportament i normes sanitàries o de distanciament social. Quines accions de comunicació i sensibilització convindrà emprendre?

  • Sensibilització sobre les noves pautes de conducta. La comunicació i sensibilització vers les pautes de distanciament social, d’ús i accés a l’espai i als equipaments públics i els protocols sanitaris, esdevindran cada cop més rellevants. Tot plegat implica interioritzar nous hàbits i normes que poden resultar incòmodes o de difícil comprensió per part de la ciutadania, però també perquè cap la possibilitat que minvi la percepció de perill i es produeixi un efecte de relaxació de la ciutadania.
  • Comunicació de la gestió de nous residus sanitaris. Es pot assegurar que els nous residus sanitaris (mascaretes, guants, pantalles, etc.) han vingut per quedar-se durant un període de temps encara incert i la ciutadania haurà de tenir clara quina és la seva correcta separació, i com tractar els residus en el cas de les persones malaltes. A més, caldrà conscienciar de la importància de no deixar aquests residus fora dels contenidors de rebuig o fins hi tot en papereres obertes com les que hi ha als carrers o als parcs. Aquesta informació és clau per protegir a la població, particularment als treballadors dels serveis de neteja, i assegurar la correcta gestió d’un nou tipus de residus.
  • Fer front al gran volum d’informació (i a la desinformació). Estem convivint amb un gran volum d’informació centrada en la COVID-19, fins i tot es podria parlar d’infoxicació. Des de les administracions, com a font fiable d’informació per a la ciutadania, caldrà un esforç important per generar seguretat informativa a la població, donant missatges concrets, directes i clars, i adaptats als diferents perfils de població.
  • Plans de contingència per a una potencial segona onada. Una segona onada de contagis o rebrots focalitzats abans que existeixi una vacuna per al coronavirus és una amenaça molt real. En aquest sentit, de la mateixa manera que les administracions hauran de disposar de plans de contenció per a garantir la continuïtat dels serveis públics, també hauran de tenir a punt estratègies de comunicació de crisi per a activar-les ràpidament i de manera àmplia.

Quin volem que sigui el nostre model de societat del futur? Com farem la transició cap a la nova normalitat? Tenim l’oportunitat i, per tant també la responsabilitat, de millorar les nostres accions, de buscar una societat més justa, cívica, oberta i compromesa amb la resta de ciutadans i amb el medi ambient.

Les administracions han d’acompanyar a la ciutadania en aquest procés i s’ha de tenir la mirada posada en les oportunitats de futur i el gran marge de millora i benestar que tenim la possibilitat d’aconseguir. Quines oportunitats val la pena aprofitar?

No desfer el camí que s’havia avançat en sensibilització ambiental

Els municipis tindran la necessitat de reorientar o reforçar les campanyes de caire ambiental habituals, però que prendran major rellevància arran de les conseqüències de la COVID-19 i davant el risc que es facin passes enrere en tot allò que s’havia avançat en sensibilització ambiental en els últims anys.

  • Evitar la caiguda de l’ús del transport públic i fomentar la mobilitat activa. Seguint les recomanacions del Govern i les restriccions derivades de l’estat d’alarma, l’ús del transport públic ha baixat significativament. Cal treballar en alternatives en la mobilitat activa no contaminant, com per exemple la bicicleta, i alhora vetllar per donar seguretat als usuaris del transport públic. Les accions de sensibilització seran clau per fer veure que, modificant els nostres hàbits de desplaçament, podem aconseguir objectius per millorar la nostra qualitat de vida.
  • Fer un ús racional dels plàstics. Amb la crisi de la COVID-19 hem vist que els plàstics tenen aplicacions indispensables per a la salut, però també hem vist com, degut a la por al contagi, s’ha tornat a disparar el consum de productes envasats o empaquetats i d’elements d’un sol ús. Aquest serà un dels reptes més profunds: com atendre a les comprensibles reticències i precaucions de la ciutadania i alhora, la necessitat de sensibilització per un ús racional dels plàstics.
  • Apostar pel consum responsable i sostenible. Un altre aspecte que s’està veient alterat i modificat significativament són els nostres patrons de consum. Els municipis hauran de realitzar accions per a retornar la tranquil·litat als consumidors i la confiança en el petit comerç local i de proximitat, per fomentar l’economia local que s’haurà vist molt perjudicada enfront del comerç electrònic. D’altra banda, amb aquesta crisi s’ha estès àmpliament el debat sobre la relació entre la pandèmia i les implicacions ambientals i socials de l’actual model global de fabricació, distribució i consum. Serà el moment de sensibilitzar a la població vers un model de consum diferent.

Els informadors i agents cívics, la clau per a una comunicació que perduri

Fruit de l’experiència d’Anthesis Lavola en el disseny, planificació i execució de campanyes de sensibilització ciutadanes, es pot afirmar que la interacció directa amb la població és clau per aconseguir els objectius marcats pels nostres clients. L’empatia amb la ciutadania, l’adaptació del discurs a cada interlocutor, la formació dels equips d’informadors en tècniques d’habilitat comunicatives i la sensibilització, són alguns dels elements més rellevants.

En l’escenari post-covid el repte que tenim per davant és majúscul, l’esforç que es demana a la societat serà important, però també ens pot aportar una oportunitat de millora única. Tenim l’oportunitat col·lectiva i per tant, també la responsabilitat, de millorar les nostres accions, de buscar una societat més justa, cívica, oberta i compromesa amb la resta de ciutadans i amb el medi ambient.

La clau de volta serà comptar amb el recolzament, implicació i suport de la ciutadania en cadascuna de les accions i necessitats que es vagin generant i, per a aquesta fi seran imprescindibles les campanyes de sensibilització dutes a terme amb informadors i recolzades per accions comunicatives imaginatives i intel·ligents.

Consulta l’article complet en el web d’Anthesis Lavola.

Laura Toset
Resposanble de campanyes

Barcelona ha començat el dilluns 17 de febrer la nova campanya de sensibilització i conscienciació ciutadana sobre la recollida i el reciclatge de residus, que aquest any es focalitza en el context d’Emergència Climàtica, que l’Ajuntament va declarar el 15 de gener del 2020.

Per quart any consecutiu l’Ajuntament ha confiat en Anthesis Lavola per portar a terme aquesta campanya sobre l’Emergència Climàtica i la salut de les persones en relació amb la neteja i la correcta gestió dels residus. Fins al 31 de desembre de 2020 un equip de persones informadores ambientals recorreran els 73 barris de la ciutat amb l’objectiu de sensibilitzar sobre l’impacte ambiental dels residus i les seves implicacions econòmiques i en la salut, com també els seus efectes en el canvi climàtic; i és que la generació i el tractament dels residus municipals emet aproximadament un 10 % de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle.

Per això la campanya busca promoure un canvi d’hàbits per avançar cap al Residu Zero i corresponsabilitzar a la ciutadania per tal que s’impliqui tant en la reducció dels residus com en la correcta separació dels residus domèstics i els recicli. Tot plegat en el marc dels reptes que suposa la Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona, dels quals també s’informarà la ciutadania.

L’equip de campanyes de Anthesis Lavola conjuntament amb l’Ajuntament han proposat un seguit d’accions de proximitat per reforçar els missatges clau de la campanya i per assolir els objectius de sensibilització i corresponsabilitat plantejats. Les accions abordaran diverses temàtiques com els diferents sistemes de recollida de la ciutat, la recollida selectiva, l’orgànica i els punts verds, entre d’altres.

També es portaran a terme dinamitzacions que comptaran amb la participació de la ciutadania per sensibilitzar-los sobre la importància d’avançar cap al Residu Zero, a més de xerrades i tallers en els diversos districtes de la ciutat. Les accions han estat conceptualitzades i dissenyades adequant-se a les diferents problemàtiques detectades en cada barri.

Com en les campanyes anteriors, l’equip de Anthesis Lavola aporta el seguiment i avaluació permanent de les accions que es realitzen i de les dades que es recullen a través de l’aplicatiu propi LV Sinappsis. Igualment, per tal de preparar l’excussió de la campanya, s’ha realitzat una formació especialitzada a l’equip de persones informadores, potenciant la importància de l’empatia i la comunicació propera com aspectes fonamentals per tal que la campanya de sensibilització pugui desenvolupar-se amb èxit.

Les campanyes de sensibilització que incorporen equips d’informadors, aconsegueixen un resultat veritablement transformador a l’hora que la ciutadania es corresponsabilitzi en la gestió dels residus de forma més sostenible. A Lavola som experts en executar campanyes, tant de llarga com de curta durada, en col·laboració amb els ajuntaments.

Per a les administracions públiques la gestió de residus és un aspecte fonamental per assolir, per una banda, un major compromís amb la sostenibilitat i, per altra, per complir amb la normativa comunitària de la Unió Europea que fixa uns barems límit i obliga a prendre mesures per a millorar les taxes de reciclatge dels municipis, tenint com a horitzó que l’any 2035 de manera gradual s’hauran de reciclar el 65% dels residus urbans.

En aquest context són diverses les accions que s’impulsen des dels municipis, com ara ampliar la recollida selectiva, aplicar el sistema de recollida porta a porta, realitzar una identificació d’usuaris amb targetes cada vegada que s’utilitza un contenidor o inclús iniciar proves pilot de recollida de fraccions de residus per dies diferenciats. En qualsevol dels casos l’èxit de les accions depèn de com els usuaris les apliquen, ja que sense la implicació de la ciutadania i dels comerços, les mesures preses no aconsegueixen tenir l’impacte desitjat. I és aquí on les campanyes de sensibilització entren en joc per a garantir l’èxit de les mesures i per contribuir que siguin enteses i ben rebudes per part de la ciutadania i que s’efectuïn correctament.

A Lavola es té una contrastada experiència en el disseny i l’execució de campanyes de sensibilització, aportant una diferenciació substancial i pràctica respecte a les accions d’informació. L’equip de campanyes parteix del convenciment que sensibilitzar té un efecte més potent i transformador que informar.

A priori una campanya d’informació i una de sensibilització poden semblar el mateix, però si bé els fins poden ser compartits, la manera d’aconseguir-los és essencialment diferent. L’acció informativa es caracteritza per transmetre un missatge de manera unidireccional; l’emissor pot adaptar el canal, el llenguatge o el format envers el receptor però no té en compte altres variables de la persona a la qual ens dirigim. Per contra, en les accions de sensibilització el receptor i el seu context personal són el punt de partida de l’emissor per adaptar l’actitud comunicativa i exposar el missatge. L’atenció personalitzada esdevé determinant i a Lavola som experts en la selecció, formació i fidelització d’equips de persones informadores ambientals que amb professionalitat, assertivitat i empatia tenen l’habilitat de dirigir-se a la ciutadania per sensibilitzar i promoure un canvi real en les seves creences i actituds.

Una de les estratègies emprades per part dels equips de persones informadores parteix de la teoria de les quatre esferes del catedràtic de psicologia social i ambiental Enric Pol. La seva tesi identifica que el comportament humà està subjecte a quatre dimensions diferenciades  a l’hora d’adquirir nous hàbits: les persones que reaccionen a partir de dades i informacions racionals contrastades; les que posen per davant les emocions i sentiments a l’hora d’actuar; les que prioritzen aspectes funcionals i pràctics per incorporar canvis i; finalment, les que actuen perseguint l’acceptació social.  Si la persona informadora ambiental, gràcies a les aptituds personals i la formació rebuda, és capaç d’identificar l’esfera principal que opera en qui està parlant, podrà adequar el discurs per tenir el màxim impacte en l’interlocutor.

Al treball entorn els factors psicològics i socials s’hi suma una planificació acurada i consensuada del missatge o missatges claus que es vol comunicar amb cada campanya, així com la identificació d’arguments o informacions preconcebudes que l’equip de persones informadores ha de ser capaç de rebatre per convèncer a la ciutadania. En paral·lel, es recullen demandes i opinions de la ciutadania mitjançant l’aplicació de creació pròpia Lv-Sinappsis per traslladar-les als clients i poder determinar l’impacte de la campanya i donar informació interessant que faciliti la presa de decisions de futures accions a realitzar.

D’aquesta manera, les campanyes de sensibilització ambientals que idea i executa Lavola es dissenyen perquè l’impacte que provoquin en públic sigui el més efectiu i transformador possible, potenciant l’atenció personalitzada a la ciutadania a través de l’equip de persones informadores ambientals.

L’Ajuntament de Granollers ha confiat en Lavola per impulsar una campanya porta a porta comercial per donar a conèixer el nou sistema de recollida de residus de paper i cartró i sensibilitzar a les persones comerciants. L’acció ha començat durant el període nadalenc i tindrà dues fases d’implementació.

A causa de l’augment de residus de paper i cartró que es dipositen als carrers de Granollers o que s’acumulen als voltants de contenidors, l’Ajuntament de la ciutat incrementarà la recollida Porta a Porta comercial d’aquesta fracció de residus. Per garantir la bona rebuda de la mesura i la correcta implementació que n’hauran de fer les persones comerciants de la zona d’illa de vianants de la ciutat, es realitzarà una campanya de sensibilització i d’informació.

La campanya, ideada i executada per Lavola, es desenvolupa en dues fases; la primera d’elles va començar aprofitant l’època de Nadal i la segona té previst iniciar-se pròximament. Per tal de dur a terme la campanya s’ha format a un equip de dues informades ambientals que, conjuntament amb dos agents cívics que treballen per l’Ajuntament de Granollers, han visitat tots els comerços que estan ubicant a la zona on s’aplica la nova mesura.

Les visites personalitzades han servit per sensibilitzar a les persones comerciants sobre la situació actual i corresponsabilitzar-les i implicar-les en la solució proposada per part de l’Ajuntament. Amb el suport d’un tríptic informatiu dissenyat i produït per part de Lavola, s’ha informat del nou sistema de recollida. En paral·lel s’han recollit dades per tal de determinar quin volum de residus generen els diferents comerços, categoritzar-los i poder fer un seguiment dels hàbits de reciclatge i els punts crítics.