Durant el 2021 Barcelona ha estat la Capital de l’Alimentació Sostenible (CMAS), una celebració que ha convidat a reflexionar sobre l’alimentació sostenible i ha obert el debat entorn el sistema alimentari. Us presentem diversos projectes educatius amb els que col·laborem i que ofereixen activitats per motivar a la reflexió crítica sobre la qüestió. 

L’Ajuntament de Barcelona juntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona han impulsat la iniciativa ‘Ara, aquí, les escoles per una alimentació més sana, més justa i més sostenible. Durant el darrer trimestre de l’any s’ha convidat als centres educatius de la ciutat a traslladar les seves reflexions sobre el debat alimentari i a expressar-les a través d’una creació artística i visual format de pòster. La iniciativa, dinamitzada per part de l’equip d’activació socioambiental d‘Anthesis Lavola, ha rebut més de 170 treballs que han estat presentats en un acte de celebració, el qual va tenir lloc el 10 de desembre de 2021 al Centre Cívic Cotxeres de Sants de Barcelona.

Des de la iniciativa, també s’ha organitzat una exposició amb una representació dels pòsters presentats, els qual han aportat una mirada crítica i transformadora que convida a reflexionar sobre el sistema alimentari. L’exposició, organitzada a partir d’un abecedari amb paraules clau sobre la temàtica, es pot veure a l’Ajuntament de Barcelona fins el 22 de desembre de 2021 i presenta un catàleg digital complementari.

Aquesta iniciativa ha suposat la participació de 70 centres educatius de la ciutat i el treball col·laboratiu de programes educatius, museus municipals i entitats que treballen al voltant de l’alimentació sostenible, per tal de reunir propostes educatives de qualitat que aportin una mirada critica i reflexiva sobre la temàtica. Aquesta propostes es recullen en la guia d’orientacions pel professorat que, des d’Anthesis Lavola, vam elaborar en col·laboració amb l’equip del Consorci d’Educació de Barcelona i de la CMAS.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, a través del programa d’educació ambiental ‘Compartim un futur’, del qual l’equip de programes educatius en coordina i dinamitza les activitats, ha creat noves activitats educatives per a centres educatius i per a la ciutadania. Per una banda, ha dissenyat l’activitat ‘Para el carro!’, que consisteix en un projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS) destinat a l’alumnat de 3r i 4rt d’Educació Secundària Obligatòria per conèixer i reflexionar sobre les conseqüències ambientals derivades del sistema alimentari. Per l’altra, ofereix l’activitat que porta per títol ‘La recepta que canvia món’ i s’adreça a la ciutadania i a les famílies proposant-los un repte: convertir-se en un equip de restauració i, de manera cooperativa, crear la recepta més sostenible. Des del programa també s’ha impulsat una innovadora calculadora alimentària, la CALCUTECA: una eina que permet conèixer millor el grau de sostenibilitat de les receptes que cuinem i buscar alternatives que siguin més respectuoses amb el medi ambient.

L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona ha llençat la campanya ‘Mercats sostenibles’ que busca reduir els plàstics d’un sol ús als mercats municipals, un fet que representa una millora en el sistema de consum dels aliments frescos perquè evita la generació de residus. La campanya ofereix un projecte educatiu d’Aprenentatge i Servei (ApS) que involucra l’alumnat d’ESO dels instituts municipals.

En la prova pilot del projecte APS hi ha participat l’equip d’educació d’Anthesis Lavola, que ha portat a terme la coordinació i la dinamització de l’ApS en els municipis de Rubí, Viladecans i Manresa, que ha implicat un institut i un mercat municipal de proximitat al centre educatiu. A través d’una proposta educativa i de materials didàctics, els instituts han portat a terme un aprenentatge per conèixer i sensibilitzar-se sobre els impactes que tenen els plàstics d’un sol ús i el model de d’usar i llençar sobre la salut i sobre el medi ambient. Posteriorment, en el servei, els alumnes han donat a conèixer als clients dels mercats els motius pels quals és necessari deixar d’utilitzar plàstics d’un sol ús, incentivant-los a fer ús de bosses i envasos sostenibles a través d’un passaport tipus carnet i oferint una bossa reutilitzable de regal. L’equip d’Anthesis Lavola ha portat a terme la dinamització de l’ApS, ha intervingut en algunes sessions presencials en els centres educatius i ha ofert suport telemàtic tant durant la fase d’aprenentatge com durant les sortides al mercat.