En el marc de la celebració de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible (CMAS) 21, es convoca a les escoles i instituts a participar en una iniciativa que permeti expressar i compartir els compromisos dels infants i joves envers l’alimentació sana, justa i sostenible. Des d’Anthesis Lavola col·laborem en la dinamització de la iniciativa.  

La iniciativa ‘Ara, aquí, les escoles’ està adreçada a tots els centres d’educació infantil, primària, secundària i d’educació especial de Barcelona amb la voluntat que els infants i joves prenguin la paraula i expressin, comparteixin i visibilitzin els aprenentatges i reflexions que es generen en els centres educatius sobre el sistema alimentari. El paper d’escoles i instituts és fonamental per afavorir l’educació per la participació, el desenvolupament del pensament crític de l’alumnat, empoderar-los com a prescriptors de l’alimentació sana i sostenible, i expressar el seu compromís envers una responsabilitat compartida.   

En aquest sentit, i aprofitant l’oportunitat que ofereix la celebració de la CMAS per abordar el debat del sistema alimentari i impulsar una transició alimentària cap a la sostenibilitat, es proposa a les escoles i instituts que aprofitin allò que ja estan fent en relació amb l’alimentació sana, justa i sostenible o bé, que s’aproximin a la temàtica a partir de programes, activitats i nous recursos pedagògics creats en motiu de la CMAS. Totes les propostes educatives poden consultar-se a la web del Consorci d’Educació de Barcelona. A més, es posa a disposició una Guia amb orientacions pel professorat amb tota la informació per participar a la iniciativa i amb recursos per treballar amb l’alumnat.  

Com a resultat de treball dels centres sobre el sistema alimentari, se’ls hi proposa la creació d’un pòster visualment atractiu que transmeti un missatge potent. El pòster ha de permetre, per una banda, posar en valor els compromisos dels centres educatius envers l’alimentació més sana, justa i sostenible i, per altra, visibilitzar el poder de l’educació per sensibilitzar i per promoure la transformació del sistema alimentari. 

Els pòsters creats per diferents centres educatius formaran part d’una campanya comunicativa que es portarà a terme pels volts del 10 de desembre de 2021, Dia Mundial dels Drets Humans, per celebrar l’any de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible i per visibilitzar el potencial educatiu i creatiu de les escoles de Barcelona.  

La iniciativa es llença coincidint amb l’inici del nou curs escolar 2021-22, està promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona, amb la col·laboració d’Escoles+Sostenibles. L’equip d’Anthesis Lavola participa en la iniciativa elaborant els continguts i el disseny de la Guia amb orientacions pel professorat, fent la difusió entre la xarxa de persones que gestionen els programes, museus i activitats educatives de la ciutat que ofereixen propostes directa o indirectament relacionades amb els objectius de la CMAS, fent el seguiment de les inscripcions, i atenent dels centres educatius que participen.