Entrades

En el marc del projecte de l’Ajuntament de Barcelona ‘Refugis climàtics a les escoles’, s’han dissenyat i produït maletes pedagògiques per posar a disposició de les 21 escoles vincualdes al projecte que s’han transformat per esdevenir refugis climàtics i de la resta de centres educatius. Aquest recurs educatiu es presenta el 21 d’octubre.  

El projecte “Adaptar les escoles al canvi climàtic a través del verd, el blau i el gris” liderat per l’Ajuntament de Barcelona per transformar onze centres educatius de la ciutat de Barcelona en refugis climàtics, inclou – més enllà de les intervencions arquitectòniques – un acompanyament pedagògic i participatiu per tal que aprofitin la transformació que està tenint lloc en una oportunitat educativa per sensibilitzar i aprendre sobre l’emergència climàtica.  

Amb motiu d’aquest propòsit, els 11 centres educatius que s’han transformat en refugis climàtics, així com els 10 centres control que han participat en el projecte, rebran una maleta pedagògica per l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts sobre l’emergència climàtica. La maleta inclou materials i recursos didàctics, en format físic i digital, sobre com afrontar el canvi climàtic. Van acompanyats d’un manual d’ús amb propostes lúdiques i dinàmiques per treballar de manera autònoma a l’aula. A més, s’han creat tres unitats extra de la maleta, per tal de posar-les a disposició de tots els centres educatius, a través del préstec de material que s’ofereix des del Servei de Documentació d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona (SDEA).  

La maleta es dirigeix a l’alumnat d’entre 3 i 12 anys (el segon cicle de l’educació infantil i tots els cicles de l’educació primària) i les activitats i recursos han estat dissenyats i pensats acord amb les competències que es treballen per àmbits en aquestes etapes educatives.  Les activitats s’organitzen segons edats i s’agrupen en tres aparats temàtics: “parlem del canvi climàtic”, “la crisi climàtica ja ens afecta” i “reaccionem a l’emergència”. Totes elles plantegen una seqüència d’aprenentatge a partir d’informació, d’investigació i de reflexió a través dels materials que conté la maleta.  

L’equip d’Anthesis Lavola que porta a terme l’acompanyament pedagògic als centres, ha treballat en la conceptualització i disseny de les activitats proposades, i en la producció de les 24 maletes així com en la redacció i disseny del manual d’ús per facilitar-ne l’aprofitament. 

A més de les maletes pedagògiques, en el marc del projecte, l’equip ha portat a terme activitats i sessions de formació pel professorat dels centres participants, i ha elaborat materials didàctics com la guia “El repte de l’emergència climàtica. Guia informativa i proposta d’activitats educatives”, la qual és un recurs complementari a l’ús de la maleta.  

La presentació i entrega de les maletes es farà el 21 d’octubre en un acte presencial a l’Espai Jove La Fontana de Barcelona, amb la participació de l’equip tècnic del projecte i les 21 escoles implicades. A més, s’explicaran quatre activitats que s’incorporen a l’oferta del programa d’educació ambiental ‘Com funciona Barcelona?’ i els tallers de mesura de COorganitzats per l’ICTA de l’UAB. També es presentarà el projecte ‘Transformem els patis’ de l’Ajuntament de Barcelona, que és l’hereu del projecte actual. Per finalitzar l’acte, es farà un concurs de preguntes sobre Barcelona i el canvi climàtic premiat amb un hotel d’insectes, una menjadora d’ocells i pòsters de fauna de la ciutat.  

El passat 11 de maig va tenir lloc la tercera sessió de cocreació del projecte europeu Clearing House. Es tracta d’una iniciativa per conèixer solucions davant del canvi climàtic basades en la natura a partir d’arbres i boscos urbans. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el CREAF lideren un dels deus casos pilots i Anthesis Lavola dinamitzem les sessions de participació en el marc del projecte.

Clearing House és un projecte internacional per conèixer en profunditat el paper dels arbres i els boscos urbans com a solució basada en la natura, per assolir ciutats més resilients davant del canvi climàtic, millorar-ne la gestió i potenciar-ne la presència dins les ciutats. Liderat per l’organització internacional European Forest Institute (EFI), el projecte compta amb més de 26 socis repartits en 10 ciutats i àrees metropolitanes europees i xineses. A Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el CREAF són les entitats líders d’un dels 10 casos pilot, i que es preveu dur a terme a la Vall baixa del Llobregat.

Per tal de compartir i generar coneixement col·lectiu de la Vall baixa del Llobregat i facilitar un model de governança de proximitat i participatiu, durant els tres anys que dura el projecte es portaran a terme onze sessions de cocreació amb agents del territori experts. Les sessions es realitzen presencialment en grups reduïts i pivoten sobre tres perspectives, la social, l’econòmic i l’ambiental, per tal de poder identificar els serveis ecosistèmics que hi ha a la Vall, quines son les seves potencialitats i/o les seves barreres.

Durant la tardor de 2020 es van portar a terme les dues primeres sessions de treball, i recentment s’han reprès amb la dinamització a càrrec de l’equip d’Activació Socioambiental d’Anthesis Lavola, que porta a terme la sessió i en fa el recull de les principals aportacions amb la finalitat de sumar-les i obtenir un mapa conjunt de les potencialitats ecosistèmiques identificades en l’indret.

El taller del passat 11 de maig es va realitzar al Centre d’informació del Parc Agrari del Baix Llobregat (Masia de Can Comas) amb diferents experts del camp de la biologia, l’enginyeria agrícola i de monts, provinents del Consell Comarcal del Baix Llobregat, del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, del Consorci per la protecció i gestió dels Espais Naturals del delta del Llobregat i del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Durant aquest any i el proper es realitzaran més tallers de cocreació més amb altres entitats i agents del territori com poden ser representants dels ens locals, d’educació, salut, perfils professionals o ciutadania en general. 

Durant el mes de novembre l’equip d’educació d’Anthesis Lavola conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona ha portat a terme seminaris de formació per capacitar el professorat dels centres educatius de Barcelona que formen part del projecte d’adaptació dels centres educatius com a refugis climàtics.

Des de l’Ajuntament de Barcelona, amb el compromís de fer front al canvi climàtic i preparar a la ciutat per les seves conseqüències, està desplegant el projecte “Adaptar les escoles al canvi climàtic a través del verd, el blau i el gris”; un programa de la Comissió Europea que rep el finançament del Urban Innovation Action (UIA). En el marc del projecte s’han realitzat intervencions a onze escoles de Barcelona que havien estat identificades com a espais vulnerables a la calor i que ara s’han convertit en refugis climàtics oberts a tota la ciutadania, a partir de la implementació de mesures que introdueixen vegetació, espais d’ombra, punts d’aigua i sistemes de ventilació i proteccions solars als edificis. Aquestes actuacions s’han portat a terme durant l’estiu del 2020 en els diferents centres educatius.

El projecte va iniciar-se el 2019 i des d’aquest curs s’hi ha sumat l’equip d’educació d’Anthesis Lavola per portar a terme l’acompanyament participatiu i pedagògic. Una part de la nostra tasca consisteix en la realització de dos seminaris de formació en línia per capacitar als docents dels onze centres educatius implicats en el projecte. Cada seminari es composa de diferents sessions i durant el mes de novembre s’han desenvolupat les corresponents a un dels dos seminaris.

La primera de les sessions es va plantejar com una posada en comú de l’estat en el que es troba el projecte i va comptar amb la participació del meteoròleg Tomàs Molina per tal de divulgar i actualitzar coneixements sobre el canvi climàtic. En la segona sessió es va treballar com els docents poden fer un aprofitament pedagògic de les actuacions realitzades en els centres educatius per tal d’enriquir l’aprenentatge de l’alumnat. La tercera de les sessions va aportar recursos perquè els centres educatius s’apropiïn del projecte i puguin comunicar internament i externament com s’està desenvolupant. En aquest cas es va comptar amb l’especialista en comunicació de la sostenibilitat, Susanna Méndez.

En paral·lel s’estan programant i dissenyant sessions participatives amb cadascun dels onze centres educatius per tal de recollir les valoracions i propostes sobre les intervencions realitzades a les escoles. Les sessions s’ofereixen tant de manera virtual com presencial. Per dissenyar-les, l’equip d’educació hem aportat l’expertesa en dinamització de processos participatius i en capacitació de diferents públics basada, en gran part, en la metodologia pròpia Meetfulness, així com les eines i recursos de plataformes de treball col·laboratiu en línia per tal de motivar la interacció.

A més d’aquestes accions, el projecte també contempla el disseny i l’elaboració dels continguts per una maleta pedagògica amb material didàctic i la seva producció, per acompanyar a les escoles en l’adaptació al canvi climàtic, la realització de tallers a mida pels centres educatius implicats que ho sol·licitin i el disseny, redacció i producció d’una guia pedagògica sobre el canvi climàtic.

El projecte està impulsat per l’àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA), l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), ICTA-UAB, l’Institut de Salut Global de Barcelona i l’escola Vila Olímpica. Per l’equip d’educació d’Anthesis Lavola la participació en aquest projecte respon a la nostra voluntat educativa d’aportar una transformació real envers la cultura de la sostenibilitat i l’apoderament de la ciutadania, en aquest cas la comunitat educativa i l’alumnat, per tal de conèixer, entendre i poder fer front als reptes del canvi climàtic.

Barcelona ha començat el dilluns 17 de febrer la nova campanya de sensibilització i conscienciació ciutadana sobre la recollida i el reciclatge de residus, que aquest any es focalitza en el context d’Emergència Climàtica, que l’Ajuntament va declarar el 15 de gener del 2020.

Per quart any consecutiu l’Ajuntament ha confiat en Anthesis Lavola per portar a terme aquesta campanya sobre l’Emergència Climàtica i la salut de les persones en relació amb la neteja i la correcta gestió dels residus. Fins al 31 de desembre de 2020 un equip de persones informadores ambientals recorreran els 73 barris de la ciutat amb l’objectiu de sensibilitzar sobre l’impacte ambiental dels residus i les seves implicacions econòmiques i en la salut, com també els seus efectes en el canvi climàtic; i és que la generació i el tractament dels residus municipals emet aproximadament un 10 % de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle.

Per això la campanya busca promoure un canvi d’hàbits per avançar cap al Residu Zero i corresponsabilitzar a la ciutadania per tal que s’impliqui tant en la reducció dels residus com en la correcta separació dels residus domèstics i els recicli. Tot plegat en el marc dels reptes que suposa la Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona, dels quals també s’informarà la ciutadania.

L’equip de campanyes de Anthesis Lavola conjuntament amb l’Ajuntament han proposat un seguit d’accions de proximitat per reforçar els missatges clau de la campanya i per assolir els objectius de sensibilització i corresponsabilitat plantejats. Les accions abordaran diverses temàtiques com els diferents sistemes de recollida de la ciutat, la recollida selectiva, l’orgànica i els punts verds, entre d’altres.

També es portaran a terme dinamitzacions que comptaran amb la participació de la ciutadania per sensibilitzar-los sobre la importància d’avançar cap al Residu Zero, a més de xerrades i tallers en els diversos districtes de la ciutat. Les accions han estat conceptualitzades i dissenyades adequant-se a les diferents problemàtiques detectades en cada barri.

Com en les campanyes anteriors, l’equip de Anthesis Lavola aporta el seguiment i avaluació permanent de les accions que es realitzen i de les dades que es recullen a través de l’aplicatiu propi LV Sinappsis. Igualment, per tal de preparar l’excussió de la campanya, s’ha realitzat una formació especialitzada a l’equip de persones informadores, potenciant la importància de l’empatia i la comunicació propera com aspectes fonamentals per tal que la campanya de sensibilització pugui desenvolupar-se amb èxit.

L’educació per la sostenibilitat esdevé fonamental per consolidar polítiques municipals que s’impulsin per combatre el canvi climàtic. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ofereix nous recursos educatius alineats a l’estratègia ambiental metropolitana per capacitar i sensibilitzar a la ciutadania sobre la temàtica.

Conscients que el clima està canviant i ho continuarà fent al llarg del segle XXI, l’AMB va fer públic el febrer de 2018 el ‘Pla clima i energia 2030’, un full de ruta amb diferents accions per tal d’avançar cap a la neutralitat de carboni del territori metropolità i d’integrar els objectius de sobirania energètica, d’impuls de les energies renovables, d’eficiència i estalvi energètics, de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’adaptació al canvi climàtic.

En el marc del Pla, des del Programa metropolità d’educació per a la sostenibilitat (PMES) “Compartim un futur” que comprèn l’oferta educativa en matèria ambiental i sostenibilitat de l’AMB, s’han ideat noves activitats i recursos educatius per tal de capacitar i sensibilitzar a tota la societat sobre la realitat ambiental del nostre entorn proper i del planeta en general. Es tracta de tres recursos educatius innovadors que remarquen la importància de l’educació per la sostenibilitat com una eina fonamental que reforça i dota de sentit les estratègies municipals en matèria ambiental per mitjà de la capacitació i educció de la ciutadania.

Anthesis Lavola, que s’encarrega de la gestió del programa, ha col·laborat amb l’AMB en la conceptualització, el disseny, la producció de tres recursos educatius adreçat a diferents públics.

Interactiu per difondre el Pla clima i energia 2030

L’exposició “1, 2, 3… passem a l’acció!” consisteix en una taula tàctil per donar a conèixer els impactes de la crisi climàtica al territori metropolità i oferir eines, idees i pràctiques per fer-hi front. L’interactiu consta de quatre pantalles dinàmiques i un joc per conèixer com afecta el canvi climàtic al territori metropolità, com podem actuar nosaltres i com actua l’AMB. Anthesis Lavola ha conceptualitzat els jocs i ha fet la programació de l’interactiu. El recurs s’adreça a tots els públics, i està pensat perquè s’exposi de manera itinerant a biblioteques, centres cívics o casals, entre altres equipaments, dels diferents municipis metropolitans.

Escape box sobre canvi climàtic

“La clau del canvi” és d’una activitat basada en la metodologia d’escape room que dóna a conèixer com el canvi climàtic pot afectar la salut o el territori, com podem mitigar-lo o adaptar-nos-hi, alhora que convida a reflexionar sobre com fer-hi front. Els participants han de superar proves i enigmes que aporten, no només les solucions per resoldre el joc, sinó també un aprenentatge sobre la temàtica. Anthesis Lavola ha conceptualitzat el relat del joc i les diferents dinàmiques que el formen, aportant contingut rigorós sobre la temàtica, i ha produït i dissenyat els materials físics. L’activitat forma part de l’oferta del programa ‘Compatim un futur’ si s’adreça a ciutadania i formació regalada, amb una persona educadora ambiental de l’equip d’educadors de Anthesis Lavola.

Exposició sobre el canvi climàtic

“Actuem contra el canvi climàtic” és una exposició innovadora que s’ofereix al públic escolar des d’educació infantil fins a universitaris en préstec als centres educatius. Consisteix en un panell dissenyat amb dos nivells de lectura sobreposats i diferenciats amb dos colors, de manera que quan es mira a través d’un filtre d’ulleres es neutralitza un dels colors, i es mostren dos continguts diferents. Per  una banda els efectes i conseqüències que té el canvi climàtic sobre el territori i quins en són els causants i, per l’altra banda, les bones pràctiques que podem realitzar per tal de mitigar-ne els efectes. Aquesta activitat s’emmarca en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i fa partícips als infants i joves en la contribució per reduir la contaminació atmosfèrica al territori metropolità. Anthesis Lavola ha elaborat els continguts i ha dut a terme el disseny i producció de l’exposició.

La setmana del 20 al 27 de setembre de 2019 ve dominada per les mobilitzacions a favor de la lluita contra el canvi climàtic. El nostre compromís per l’educació ambiental fa que estiguem decididament compromesos a fer front a aquesta emergència i així ho treballem en els nostres projectes; el ‘Fem pinya contra el canvi climàtic’ n’és un clar exemple.

El projecte es tracta d’un programa de formació  per a agents de l’àmbit sociocultural en el qual es faciliten eines, recursos i consells per poder involucrar a la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic, amb l’objectiu final d’integrar la variable climàtica a les propostes educatives de Barcelona. El resultat és una guia pràctica i una formació específica perquè els equipaments socioculturals -per la quantitat i diversitat de persones que els freqüenten-, puguin tenir un rol actiu per revertir aquesta situació. La guia aporta bones pràctiques adreçades a quatre tipus de públics que es troben en els equipaments: les persones programadores, les persones talleristes, les entitats i les persones usuàries dels centres, amb l’objectiu que traslladin els bons hàbits a la seva pràctica formativa i al seu dia a dia.

La guia ‘Fem pinya contra el canvi climàtic’ neix en el marc del procés participatiu organitzat per l’Ajuntament de Barcelona amb els signants del Compromís ciutadà per a la Sostenibilitat l’estiu del 2016, i s’emmarca en el Compromís Barcelona pel Clima (CBC). L’Ajuntament i la ciutadania es van comprometre a sumar les iniciatives necessàries per assolir els objectius del CBC; des de l’Ajuntament es van aportar 5 mesures estratègiques i 7 projectes prioritaris, mentre que la xarxa de ciutadania va definir 9 projectes que s’havien de desplegar en dos anys; la guia n’és un d’ells.

Lavola ha col·laborat en el projecte elaborant els continguts i el disseny de la guia, i dinamitzant sessions de capacitació. Participant en projectes com aquest es té l’oportunitat de promoure una transformació cultural cap a la sostenibilitat, conjuntament amb la ciutadania i els agents estretament vinculats amb els barris.

En l’etapa inicial el projecte va ser coordinat per un equip motor format per persones vinculades a la xarxa de Barcelona+Sostenible, i portat a terme per les organitzacions Twentic i Lavola. Lavola es va centrar en l’elaboració dels continguts divulgatius i en el disseny de la imatge, creant una eina interactiva, senzilla i gràfica per què els i les agents de l’àmbit sociocultural de casals, centres cívics, etc. poguessin aprendre de manera amena i entenedora criteris i consells de sostenibilitat, i aplicar-los a l’hora de gestionar tallers als equipaments socioculturals. Per tal de potenciar l’ús i la utilitat de la guia, durant aquesta etapa Lavola va dur a terme un seguit de capacitacions dinamitzades per una persona experta en canvi climàtic i dirigides als agents de l’àmbit sociocultural, en 8 equipaments de Barcelona i de l’àrea metropolitana.

En la segona etapa del projecte, iniciada el gener de 2019,  Lavola ha fet la diagnosi i valoració de la guia i de les sessions de capacitació realitzades, tot incorporant millores en ambdós casos. Per fer-ho, s’ha inclòs en el grup d’execució del projecte a Trànsit (organització gestora d’equipaments culturals) per tal de tenir un enllaç més directe amb els equipaments i involucrant als diferents públics objectius de forma més activa. Aviat es publicarà una nova versió de la guia i s’iniciaran novament les capacitacions, amb l’afegit que els equipaments i les persones que ja han rebut la formació en l’etapa inicial es converteixen en formadores amb els altres equipaments culturals.

Aquest projecte ha tingut una molt bona acollida i l’àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona pretén que sigui un referent per tal d’impulsar l’acció ciutadana per fer front al canvi climàtic (un dels 4 aspectes en el que treballa el Pla Clima). Per aquest motiu, el dilluns 30 de setembre, s’ha convidat a Lavola, Trànsit i Twentic a presentar la guia i el projecte en general a les aules ambientals i referents territorials en sostenibilitat de Barcelona en una jornada organitzada per l’Ajuntament en el marc dels projectes que es desenvoluparan en els pròxims mesos per fer front al canvi climàtic. El Pla Clima de la ciutat ha concretat les línies estratègiques i les accions que cal dur a terme del 2018 al 2030, amb  l’horitzó de ser una ciutat totalment neutra en carboni el 2050.

Des del 5 de maig està en curs la segona edició de l’Ultra Clean Marathon, un gran repte esportiu i ambiental que té per objectiu recollir el màxim de residus abandonats al medi. L’acció, que acabarà el dissabte 11 de maig  a Barcelona, vol conscienciar sobre la responsabilitat i la cura dels entorns naturals. Llegeix més
El canvi climàtic és un fet: la temperatura global del planeta augmenta i els patrons climàtics d’arreu del món estan canviant. Activitats com la Línia Blava, remarquen la importància del paper de la ciutadania com a agent proactiu i donen l’oportunitat de conèixer les eines que tenim al nostre abast per lluitar contra el canvi climàtic.

Llegeix més

Descobreix els nostres projectes