El passat 11 de maig va tenir lloc la tercera sessió de cocreació del projecte europeu Clearing House. Es tracta d’una iniciativa per conèixer solucions davant del canvi climàtic basades en la natura a partir d’arbres i boscos urbans. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el CREAF lideren un dels deus casos pilots i Anthesis Lavola dinamitzem les sessions de participació en el marc del projecte.

Clearing House és un projecte internacional per conèixer en profunditat el paper dels arbres i els boscos urbans com a solució basada en la natura, per assolir ciutats més resilients davant del canvi climàtic, millorar-ne la gestió i potenciar-ne la presència dins les ciutats. Liderat per l’organització internacional European Forest Institute (EFI), el projecte compta amb més de 26 socis repartits en 10 ciutats i àrees metropolitanes europees i xineses. A Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el CREAF són les entitats líders d’un dels 10 casos pilot, i que es preveu dur a terme a la Vall baixa del Llobregat.

Per tal de compartir i generar coneixement col·lectiu de la Vall baixa del Llobregat i facilitar un model de governança de proximitat i participatiu, durant els tres anys que dura el projecte es portaran a terme onze sessions de cocreació amb agents del territori experts. Les sessions es realitzen presencialment en grups reduïts i pivoten sobre tres perspectives, la social, l’econòmic i l’ambiental, per tal de poder identificar els serveis ecosistèmics que hi ha a la Vall, quines son les seves potencialitats i/o les seves barreres.

Durant la tardor de 2020 es van portar a terme les dues primeres sessions de treball, i recentment s’han reprès amb la dinamització a càrrec de l’equip d’Activació Socioambiental d’Anthesis Lavola, que porta a terme la sessió i en fa el recull de les principals aportacions amb la finalitat de sumar-les i obtenir un mapa conjunt de les potencialitats ecosistèmiques identificades en l’indret.

El taller del passat 11 de maig es va realitzar al Centre d’informació del Parc Agrari del Baix Llobregat (Masia de Can Comas) amb diferents experts del camp de la biologia, l’enginyeria agrícola i de monts, provinents del Consell Comarcal del Baix Llobregat, del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, del Consorci per la protecció i gestió dels Espais Naturals del delta del Llobregat i del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Durant aquest any i el proper es realitzaran més tallers de cocreació més amb altres entitats i agents del territori com poden ser representants dels ens locals, d’educació, salut, perfils professionals o ciutadania en general.