Durant el mes de novembre l’equip d’educació d’Anthesis Lavola conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona ha portat a terme seminaris de formació per capacitar el professorat dels centres educatius de Barcelona que formen part del projecte d’adaptació dels centres educatius com a refugis climàtics.

Des de l’Ajuntament de Barcelona, amb el compromís de fer front al canvi climàtic i preparar a la ciutat per les seves conseqüències, està desplegant el projecte “Adaptar les escoles al canvi climàtic a través del verd, el blau i el gris”; un programa de la Comissió Europea que rep el finançament del Urban Innovation Action (UIA). En el marc del projecte s’han realitzat intervencions a onze escoles de Barcelona que havien estat identificades com a espais vulnerables a la calor i que ara s’han convertit en refugis climàtics oberts a tota la ciutadania, a partir de la implementació de mesures que introdueixen vegetació, espais d’ombra, punts d’aigua i sistemes de ventilació i proteccions solars als edificis. Aquestes actuacions s’han portat a terme durant l’estiu del 2020 en els diferents centres educatius.

El projecte va iniciar-se el 2019 i des d’aquest curs s’hi ha sumat l’equip d’educació d’Anthesis Lavola per portar a terme l’acompanyament participatiu i pedagògic. Una part de la nostra tasca consisteix en la realització de dos seminaris de formació en línia per capacitar als docents dels onze centres educatius implicats en el projecte. Cada seminari es composa de diferents sessions i durant el mes de novembre s’han desenvolupat les corresponents a un dels dos seminaris.

La primera de les sessions es va plantejar com una posada en comú de l’estat en el que es troba el projecte i va comptar amb la participació del meteoròleg Tomàs Molina per tal de divulgar i actualitzar coneixements sobre el canvi climàtic. En la segona sessió es va treballar com els docents poden fer un aprofitament pedagògic de les actuacions realitzades en els centres educatius per tal d’enriquir l’aprenentatge de l’alumnat. La tercera de les sessions va aportar recursos perquè els centres educatius s’apropiïn del projecte i puguin comunicar internament i externament com s’està desenvolupant. En aquest cas es va comptar amb l’especialista en comunicació de la sostenibilitat, Susanna Méndez.

En paral·lel s’estan programant i dissenyant sessions participatives amb cadascun dels onze centres educatius per tal de recollir les valoracions i propostes sobre les intervencions realitzades a les escoles. Les sessions s’ofereixen tant de manera virtual com presencial. Per dissenyar-les, l’equip d’educació hem aportat l’expertesa en dinamització de processos participatius i en capacitació de diferents públics basada, en gran part, en la metodologia pròpia Meetfulness, així com les eines i recursos de plataformes de treball col·laboratiu en línia per tal de motivar la interacció.

A més d’aquestes accions, el projecte també contempla el disseny i l’elaboració dels continguts per una maleta pedagògica amb material didàctic i la seva producció, per acompanyar a les escoles en l’adaptació al canvi climàtic, la realització de tallers a mida pels centres educatius implicats que ho sol·licitin i el disseny, redacció i producció d’una guia pedagògica sobre el canvi climàtic.

El projecte està impulsat per l’àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA), l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), ICTA-UAB, l’Institut de Salut Global de Barcelona i l’escola Vila Olímpica. Per l’equip d’educació d’Anthesis Lavola la participació en aquest projecte respon a la nostra voluntat educativa d’aportar una transformació real envers la cultura de la sostenibilitat i l’apoderament de la ciutadania, en aquest cas la comunitat educativa i l’alumnat, per tal de conèixer, entendre i poder fer front als reptes del canvi climàtic.