El dimecres 11 de novembre portem a terme una nova sessió de formació sobre sostenibilitat i bones pràctiques ambientals amb els Voluntaris de ‘la Caixa’. És la sisena sessió que realitzem durant el 2020 i es desenvolupa de manera telemàtica aplicant dinàmiques interactives.

L’Associació de Voluntaris de ‘la Caixa’ ha confiat en l’equip educatiu d’Anthesis Lavola per portar a terme un seguit de sessions de formació sobre sostenibilitat i bones pràctiques ambientals i que s’adrecen a persones que formen part del Programa de Voluntariat de CaixaBank.

A través d’aquestes formacions les persones assistents aprenen els aspectes ambientals de la sostenibilitat i poden entendre què és el medi ambient i quin paper tenim en relació amb ell, fent també al·lusió als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). També coneixen i reflexionen sobre les problemàtiques ambientals més rellevants en l’actualitat com ara el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica, l’explotació dels recursos naturals o la gestió dels residus, entre d’altres.  A més, es descobreixen bones pràctiques en relació amb el medi ambient que afavoreixen la sostenibilitat de les activitats que organitzen o en les que participen com a voluntaris i que, alhora, poden aplicar en el seu dia a dia. Es proposen accions concretes de mitigació del canvi climàtic com ara l’estalvi energètic, la mobilitat sostenible, el reciclatge, la reducció de residus, l’economia circular, el consum responsable, etc., per apoderar a les persones voluntàries a ser un motor del canvi envers un model sostenible. 

Al llarg de l’any 2020 s’han programat sis sessions formatives conduïdes per una persona experta en educació ambiental de l’equip d’Anthesis Lavola. La primera sessió es va portar a terme de manera presencial i va tenir lloc a Barcelona. Les següents, però, arran de la crisi sanitària causada per la COVID-19, es desenvolupen en format telemàtic. Això ha comportat l’adaptació de les sessions al context d’una plataforma de videotrucada, adequant les dinàmiques participatives de la sessió presencial a l’entorn digital procurant mantenir la participació i la interacció de les persones assistents. Durant la sessió es realitzen breus quiz amb dades d’impacte sobre sostenibilitat, es comparteixen informacions i recursos d’interès com ara com el càlcul de la petjada de carboni o com la consulta de la qualitat de l’aire de les ciutats. També s’utilitza l’eina col·laborativa padlet en la cloenda per tal que totes les persones participants puguin escriure els seus compromisos ambientals.

Aquest projecte representa per l’equip una l’oportunitat per compartir amb altres persones un moment de reflexió sobre com estem construint i contribuint a un model de desenvolupament sostenible. Des d’Anthesis Lavola, aportem l’expertesa en l’educació ambiental i en el desenvolupament i dinamització d’activitats educatives i formatives, alhora que apliquem recursos en línia per donar resposta a les necessitats actuals. Si t’interessa participar en aquestes formacions, consulta com formar part de Voluntaris de “la Caixa” a www.voluntarislacaixa.org.