Entrades

Al desembre continuen les sessions formatives en línia de la Purpose Academy de Reckitt, organitzades per l’equip d’ambaixadors de sostenibilitat de la companyia i Anthesis Lavola. En aquesta ocasió conversarem sobre conscienciació ambiental a través de l’art i l’animació digital. A la trobada també es comparteixen compromisos individuals i col·lectius per continuar promovent la sostenibilitat el 2022.

Aquesta és la quarta i última sessió de les planificades per a aquest any 2021, en què els empleats i empleades de Reckitt, empresa líder en productes que promouen la salut i la higiene, tindran l’oportunitat de continuar formant-se i d’augmentar els seus coneixements en sostenibilitat. L’objectiu és convertir-se en ambaixadors de l’estratègia corporativa de la multinacional adoptant pràctiques cada cop més sostenibles, tant a nivell laboral com personal.

Des d’Anthesis Lavola s’ha treballat de manera multidisciplinària per conceptualitzar i planificar la formació corporativa anual que ens ha encarregat Reckitt.

Anteriorment s’han fet tres formacions; la primera, entorn de les característiques clau dels negocis responsables amb els tres àmbits de la sostenibilitat (ambiental, social i econòmic). A la segona, es va aprofundir en les característiques del recurs natural essencial per a la vida, l’aigua, i com fer-ne un ús responsable. La tercera es va enfocar sobre l’acció climàtica i els hàbits quotidians sostenibles per reduir les nostres emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Totes les formacions es fan en dues sessions: una per a la plantilla de Portugal i una altra per a la plantilla d’Espanya.

Des d’Anthesis Lavola s’ha treballat de manera multidisciplinària per conceptualitzar i planificar les accions que cal fer dins del recorregut formatiu anual de la Purpose Academy que ens ha encarregat Reckitt. L’equip de disseny ha creat la imatge gràfica i el disseny de la plataforma en línia on els empleats i empleades poden consultar recursos relacionats amb les temàtiques que es tracten a les sessions formatives (vídeos, reportatges, apps, etc.) i que des de l’equip de consultoria educativa actualitzem de manera periòdica.

Aquest equip, especialitzat en educació i formació corporativa, s’encarrega de conceptualitzar i dinamitzar les sessions, que inclouen explicacions de conceptes clau per part d´una persona de l´equip d´Anthesis Lavola que és especialista en la matèria, i es combina amb propostes gamificades per promoure la participació i la motivació dels participants, mitjançant l’ús d’eines interactives com Mentimeter o Kahoot.

Així, aportem i compartim el coneixement i experiència del nostre equip a l’àmbit de la sostenibilitat i l’estratègia corporativa dels negocis responsables, creant propostes de dinamització de les sessions formatives que fomentin la participació i aportant coherència comunicativa a les accions realitzades.

Aquesta Dècada d’Acció necessita organitzacions resilients que apostin clarament per avançar en el camí de la sostenibilitat. Però, és possible una organització sostenible sense el compromís de les persones que la conformen?

A Anthesis Lavola creiem fermament en una sostenibilitat construïda colze a colze amb cada una de les persones que formen part de les organitzacions: persones responsables, capaces i compromeses amb el repte de la sostenibilitat. Per a fer-ho és necessari un catalitzador que empoderi i activi la sostenibilitat dins de les organitzacions: la capacitació i implicació de tots els membres dels seus equips.

El paper de la formació i sensibilització és clau: capacitar per a la transformació, connectar el propòsit de les organitzacions amb els valors dels seus empleats i empleades, i integrar la sostenibilitat en el seu dia a dia, tan dins com fora de l’entorn laboral.

A més, una bona estratègia formativa vinculada a la sostenibilitat no només millora la competitivitat de les organitzacions, si no que augmenta el compromís i satisfacció dels seus equips. I és que la responsabilitat i ètica en temes ambientals i socials és un dels valors més buscats per part de la generació actual de treballadors i treballadores.

Com entenem la formació?

Amb més de 40 anys d’experiència en educació i sensibilització ambiental, a Anthesis Lavola confiem profundament en el poder transformador de la capacitació com a activador per al canvi cap a un present i un futur més sostenibles.

En base a això, combinem la nostra experiència en metodologies educatives amb el nostre coneixement expert en sostenibilitat per a elaborar propostes de sensibilització i formació que impulsin un canvi de cultura a les organitzacions, des dels càrrecs directius fins a cada una de les seves treballadores i treballadors.

Partint d’això, les nostres formacions es basen en una metodologia educativa que segueix els principis didàctics recollits a The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice (OCDE, 2010):

 • Els participants són el centre del procés d’aprenentatge. Per aquest motiu és necessari contextualitzar les formacions a la seva realitat i potenciar dinàmiques vivencials.
 • L’aprenentatge és de natura social i, per tant, incorporem la participació, el treball en equip i la col·laboració.
 • ​​Sense emocions no hi ha aprenentatge, i tenim en compte aquesta premissa per a dissenyar propostes que estiguin en sintonia amb les motivacions dels participants.
 • ​​Cada un aprèn d’una manera diferent, amb el que és important combinar diferents estratègies per connectar amb tots i totes les participants.
 • ​​L’esforç és essencial per a l’aprenentatge, i per això les propostes han d’estimular als destinataris per a que participin, facin preguntes i reflexionin sobre el que estan experimentant. 
 • L’avaluació afavoreix l’aprenentatge i la millora contínua, de manera que incorporem estratègies de feedback i avaluació per a generar un entorn d’aprenentatge òptim.
 • Aprendre és construir connexions horitzontals, motiu pel qual les nostres formacions busquen connectar els aprenentatges adquirits amb altres aspectes de la vida diària dels participants.

Quina tipologia de formacions oferim?

Cada organització és diferent i els seus requisits formatius també ho són. A més, dins d’una mateixa organització també sol haver-hi diferents necessitats. De manera general, diferenciem els següents tipus de formacions en base als seus objectius:

 • Sensibilització general per als equips, en les que l’objectiu és ajudar a les persones a ser més conscients de com els factors que influeixen en la sostenibilitat afecten al seu dia a dia i al dels demés. Són formacions en les que es prioritza la sensibilització i presa de consciència, i en les que s’aporten coneixements bàsics sobre sostenibilitat per a la presa de decisions i mesures fonamentades a favor de la integritat del medi ambient, la viabilitat de l’economia i la justícia social.
 • Lideratge i estratègies de sostenibilitat, enfocades a persones en càrrecs de direcció, en les que l’objectiu és donar les eines per a liderar la sostenibilitat a les organitzacions, capacitar i convèncer que la sostenibilitat no és una moda passatgera, si no un element competitiu clau per al futur de les organitzacions, del planeta i dels qui hi vivim.
 • Capacitació tècnica en sostenibilitat, en les que l’objectiu és capacitar en relació a diferents aspectes concrets relacionats amb la sostenibilitat, per a millorar la competitivitat i el desenvolupament professional dels seus equips (per exemple, una formació específica sobre anàlisi de cicle de vida de productes, finançament sostenible, ODS, etc).

A part d’aquesta tipologies, trobem variants per a processos d’onboarding, per a transmetre els valors de l’organització a les noves incorporacions, o per a proveïdors, amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat a la seva cadena de subministrament.

Sigui quin sigui el tipus de formació, totes elles combinen el nostre coneixement expert en sostenibilitat amb la nostra experiència en facilitació i dinamització de continguts utilitzant diferents estratègies per arribar a tots i totes les participants.

En quins formats brindem les formacions?

Oferim formacions en format estàndard, així com formacions personalitzades en base a les necessitats:

 • Campus online a través de la nostra plataforma d’aprenentatge ubic (U-learning), amb una àmplia varietat de cursos estructurats en mòduls breus i dinàmics de microlearning, continguts que potencien la motivació intrínseca dels usuaris i amb jocs i estratègies de gamificació per a una experiència amena i significativa.
 • Sustainability Talks emmarcades sota una campanya de comunicació contínua per a dinamitzar l’experiència formativa i fomentar la participació dels destinataris. Les ponències sobre sostenibilitat combinen presentacions d’experts, amb casos pràctics i dinàmiques participatives.
 • Jam formativa, un taller dinamitzat pels nostres experts en format presencial o online, en els que es realitzen diferents dinàmiques participatives per a tenir una experiència d’aprenentatge profitosa i significativa.
 • Escape game, una formació lúdica per a sensibilitzar al voltant de la sostenibilitat a la vegada que es genera teambuilding

En definitiva, a Anthesis Lavola volem activar la sostenibilitat a les organitzacions a través de formacions efectives, dinàmiques i atractives que promoguin, capacitin i despertin el desig intrínsec de col·laborar, transformar i integrar la sostenibilitat en el dia a dia de cada una de les persones i de les organitzacions.


Alba Bonàs Piella
Responsable de Consultoria educativa

Recentment s’ha publicat l’ ‘Estratègia d’Educació Ambiental. Horitzó 2030 ‘de Castella-la Manxa. Un document adreçat a la ciutadania per donar a conèixer el treball d’anàlisi, conceptualització i elaboració de el document estratègic que Anthesis Lavola va realitzar juntament amb la Junta de Castella-la Manxa (JCCM).

L’elaboració de la estratègia sorgeix arran de la necessitat de revisar l’anterior Pla Regional d’Educació Ambiental de Castella-la Manxa (2003) per incorporar una visió de futur que tingui en compte les tendències de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) així com noves metodologies educatives.

Per dur a terme el procés de conceptualització i elaboració del document, la Conselleria de Desenvolupament Sostenible de la JCCM va confiar en l’equip de consultoria d’Anthesis Lavola, que van plantejar un procés d’anàlisi i diagnòstic previ a partir de sessions de participació, que es va portar a terme l’estiu de 2018. L’objectiu de les sessions era doble; d’una banda fer partícips actors i entitats de realitat local de Castella-la Manxa vinculades amb temàtica ambiental i educativa, incloent a personal de l’administració, entitats socials, i la ciutadania organitzada. I d’altra banda generar una reflexió i debat al voltant de el futur de l’Educació per a la Sostenibilitat a Castella-la Manxa.

Per dur a terme les cinc sessions de participació es va aplicar la metodologia pròpia d’Anthesis Lavola Meetfulness®. A més, per completar el procés d’anàlisi es van enviar enquestes sectorials segons grups d’interès en format online i es va realitzar un seminari virtual perquè qualsevol persona interessada en el procés que no pogués participar de manera presencial disposés d’una alternativa per expressar i aportar la seva opinió. També es va elaborar un mapa d’equipaments relacionats amb la divulgació ambiental i recursos educatius sobre EDS a Castella-la Manxa.

El resultat de la feina realitzada ha estat un document marc que estableix les línies estratègiques, els objectius i la proposta d’accions assolibles i avaluables per generar i intensificar iniciatives en diferents àmbits per tal d’avançar cap a un futur més sostenible. L’Estratègia s’articula a través de 5 objectius, 12 línies estratègiques i 55 accions concretes a desenvolupar en un horitzó de cinc anys (2020-2025). El document resum per a la ciutadania pot consultar aquí.

Per a l’equip de Anthesis Lavola, poder participar en l’assessorament i dinamització del procés ha estat una experiència molt enriquidora. Especialment per poder establir contactes i treballar de forma col·laborativa amb prop de 50 persones en les sessions presencials, escoltar i recollir, debatre i reflexionar amb l’equip tècnic de la Conselleria i aportar la nostra experiència en metodologies, anàlisi i visió estratègica. Va ser un plaer, a més, recórrer les províncies de Castella-la Manxa i acostar-nos a la realitat d’aquest extens i variat territori.

Amb la nova normalitat s’han reprès els projectes que impliquen contacte entre persones. La normativa sanitària s’ha integrat en el dia a dia dels projectes i des de la responsabilitat i la prevenció, els equips d’Anthesis Lavola treballem perquè les mesures de distanciament físic no vagin en detriment de l’apropament social; volem seguir generant situacions de complicitat amb els públics que motivin l’aprenentatge i l’adopció dels valors de la sostenibilitat.

Com encaren els reptes de la nova normalitat les diferents solucions de l’àmbit de persones Sostenibles d’Anthesis Lavola?

MUSEUS DE CIÈNCIA I CENTRES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Els equips de persones que treballen en els diferents serveis que prestem a museus i centres estan en contacte directe amb els visitants, són la cara visible dels equipaments i les primeres persones a les quals es dirigeix el públic. Ara que els taulells i les persones que hi treballen han incorporat les mesures de seguretat i d’higiene pertinents, l’acollida i atenció als visitants necessita posar més accent en l’empatia i el tracte proper per naturalitzar les barreres físiques de distanciament. Així doncs, els equips han potenciat les bones pràctiques ja habituals en la rebuda i l’acollida dels visitants perquè les persones visitants puguin sentir-se ben ateses i traslladar les informacions clau de cada centre o equipament.

A l’hora de dinamitzar d’activitats o visites, els equips educatius han adaptat l’oferta i replantejat les dinàmiques per ajustar-les a la nova situació, com també s’han canviat alguns materials per fer-los més segurs. Igualment, en alguns projectes, els equips educatius han passat de tenir un paper de facilitadors en la descoberta del públic a partir de la interacció amb els recursos didàctics, a desenvolupar un rol de mediadors i sent les mans dels visitants per garantir les condicions d’higiene. Aquesta nova situació suposa un benefici pels nostres equips educatius, especialment en museus de ciència com el CosmoCaixa on s’aprofita la presència dels educadors especialitzats a les sales per divulgar coneixements científics amb una mediació personalitzada i on els visitants poden aprofundir en els continguts de la sala.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

L’equip Anthesis Lavola que dissenya i gestiona campanyes, sempre ha apostat per la sensibilització generant situacions de complicitat amb la ciutadania que facilitin la comunicació i transmissió dels missatges clau de cada campanya. Les persones informadores que treballen a peu de carrer afronten, per la tessitura de la seva feina, el repte d’interactuar amb la ciutadania procurant captar el seu interès i complicitat; amb la nova normalitat s’afegeix la dificultat de dirigir-se a elles procurant no violentar-les a causa de les mesures de distanciament físic recomanades. Per facilitar aquestes situacions, en la represa de la campanya residus i canvi climàtic de l’Ajuntament de Barcelona, per exemple, s’han reubicat els punts d’informació escollint carrers i places àmplies per garantir el distanciament físic, a més a més de facilitar a totes les persones informadores equips de protecció individuals. En aquesta represa, també s’han tingut en compte altres aspectes relacionats amb el discurs i l’argumentari, ampliant els continguts que relacionen el canvi climàtic amb la pandèmia i els nous residus que es generen arran de la Covid (mascaretes, guants, etc.). Alhora, el disseny de la campanya preveia la realització de dues accions de gran impacte i repercussió en la ciutat, les quals s’estan conceptualitzant de nou per combinar la part presencial i la digital.

Igualment, per evitar la distribució d’elements físics de difusió tant pel risc de contagi com per la generació de nous residus, es posa en pràctica el sistema innovador ZeroFlyers. Consisteix en la transmissió de continguts directament al mòbil de l’usuari amb la tecnologia NFC. És un sistema dissenyat per Anthesis Lavola que ja s’ha utilitzat en altres campanyes i que ha sorgit de la reflexió que les campanyes de comunicació sobre sostenibilitat han de ser sostenibles en si mateixes i servir d’exemple, és a dir, han de tendir al Residu Zero.

PROGRAMES EDUCATIUS

Els programes educatius adreçats a infants i joves estan reprenent les activitats presencials estan reprenent les activitats presencials a l’aire lliure. S’adrecen a infants i joves de grups d’entitats de lleure i casals, amb ràtios reduïdes i aplicant mesures de seguretat i d’higiene. Des del tancament dels centres educatius els programes que gestionem han dut a terme una transformació a través dels canals digitals i les plataformes online per tal de poder seguir oferint recursos eductius als centres i sessions dinamitzades online que convidin a descobrir espais físics amb estratègies de participació telemàtiques. Els programes d’educació ambiental ‘Com funciona Barcelona?’ i ‘Compartim un futur’ de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona respectivament, són un exemple de la renovació de l’oferta d’activitats. Tot i la realització de visites presencials durant l’estiu, encara s’han sol·licitats activitats dinamitzades en línia per part de grups de lleure. I és que la logística de l’organització dels grups d’infants pel que fa al compliment de les ràtios de seguretat i de garantir la traçabilitat, són forts condicionats per a la represa de la normalitat a l’hora de fer sortides fora dels centres educatius.

De cara al curs vinent, l’equip de programes educatius d’Anthesis Lavola afronta un repte complex i és que les incerteses de com serà la tornada a les aules fa que els programes treballin amb diversos escenaris: el d’una oferta presencial amb la dinamització dels equips educatius; una programació online complementària a les activitats de les aules sense la presència dels equips educatius, una oferta totalment telemàtica o bé, la combinació d’ambdues per donar una resposta permeable a les diferents situacions que puguin donar-se.

CONSULTORIA EDUCATIVA

Des del punt de vista del disseny d’activitats educatives, la conceptualització i la producció de materials i recursos didàctics, l’equip de consultoria educativa d’Anthesis Lavola sempre ha apostat per la innovació i les noves tendències en metodologies emergents. Ara, més que mai, cal anticipar les noves necessitats a l’hora de concebre projectes educatius per donar resposta a escenaris incerts. Així, en el disseny d’activitats noves ja estem treballant en propostes en format online i digital que permetin garantir l’accés als usuaris en cas d’una nova situació de confinament i que siguin un recurs permanent i de futur per al client. En la creació d’aquests projectes pren especial importància la comunicació dels continguts, i l’adaptació de formats i canals telemàtics a les diferents tipologies de públics.

Igualment, en relació amb activitats ja existents, serà necessari anticipar als nostres clients la necessitat de transformar o adaptar els recursos, com és el cas de l’actualització del recurs digital del ‘Laboratori de l’aigua’ portada a terme per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En aquesta línia, convé pensar en la producció de materials i recursos didàctics digitals a través de plataformes que permetin la interacció i la creació de propostes innovadores i generar continguts educatius pensats per ser consultables en línia. Aquests recursos obren els reptes de garantir l’accés dels recursos a la diversitat de col·lectius als quals ens dirigim, tenint en compte aspectes com la “bretxa” digital i l’accessibilitat. 

Respecte a les produccions de materials físics, esdevé rellevant en el procés de disseny preveure la interacció amb els materials d’usuaris i persones educadores per tal que  puguin desinfectar-se amb facilitat, garantint el temps en l’execució de l’activitat per poder-ho fer amb garanties de seguretat.